e-prawnik.pl Porady prawne

Wymiana dowodu osoby niepełnosprawnej

Pytanie:

Wraz z bratem opiekujemy się przemiennie (po pół roku) naszą matką, która jest po przebytym w 2000 roku udarze mózgowym pod postacią porażenia prawostronnego i całkowitej afazji ruchowej. Kontakt z nią jest trudny, odpowiedzi jej poprzez skinienie głową najczęściej świadczą o nie zrozumieniu pytania. Nie ma ustanowionego pełnomocnika. Jak dokonać dla niej wymianę dowodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymiana dowodu osoby niepełnosprawnej

31.7.2007

W przedstawionej sytuacji konieczne jest przede wszystkim uregulowanie sytuacji prawnej Państwa matki. W przedstawionej sytuacji należy bowiem rozważyć, czy nie zachodzą podstawy do częściowego lub nawet całkowitego ubezwłasnowolnienia Państwa matki.

Procedurę wymiany dowodu osobistego reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty. Zgodnie z tym rozporządzeniem wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego. Nowy dowód powinien być odebrany osobiście. Powołane rozporządzenie wyłączyło tym samym możliwość działania w tej sprawie przez pełnomocnika.

Wiele urzędów gminnych wychodzi jednak na przeciw potrzebom mieszkańców i, choć nie jest to wprost powiedziane w rozporządzeniu, pozwala na wypełnienie wniosku i podpisanie go opiekunowi faktycznemu (np. członkowi rodziny) lub prawnemu osoby starszej lub niepełnosprawnej. Razem z wnioskiem opiekun składa oświadczenie o niemożności podpisania wniosku przez osobę ubiegającą się o dowód. Niektóre urzędy gminne przewidziały również możliwość przyjazdu urzędników do domu osoby starszej i niepełnosprawnej, podczas której to wizyty można złożyć i wypełnić wniosek, zrobić zdjęcie, a potem również odebrać dowód. Dlatego najlepiej skontaktować się z urzędem gminy właściwym dla Państwa matki i zapytać czy gmina przewiduje jakieś udogodnienia w składaniu wniosków przez osoby starsze i niepełnosprawne.

Trzeba jednak podkreślić, że praktyka gmin jest różna w odniesieniu do osób, które mogą pomagać niepełnosprawnemu w złożeniu wniosku. W jednych gminach może to być po prostu członek rodziny, a w innych przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny (takie osoby mają być bowiem obecne przy składaniu wniosku przez małoletniego). W związku z tym, sugerujemy kontakt z urzędem gminy w celu ustalenia czy w Państwa sytuacji wystarczy samo sprawowanie opieki faktycznej nad matką, ale równoczesne rozważenie wniosku o jej ubezwłasnowolnienie, gdyż na przyszłość ułatwi to załatwienie wielu spraw.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ