Wymiana prawa jazdy przez pełnomocnika

Pytanie:

Mieszkam w USA. Dowiedziałam się o potrzebie wymiany polskiego prawa jazdy. Czy mogę dokonać wymainy przez pełnomocnika ustanowionego w Polsce? Gdzie mogę znaleźć druki do wypełnienia potrzebnego wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady, wniosek o wymianę prawa jazdy należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku w obecności urzędnika. W sytuacjach wyjątkowych (np. jeśli osoba składająca wniosek o wymianę przebywa za granicą) dopuszcza się jednak ustanowienie pełnomocnika (w formie aktu notarialnego), który składa wniosek o wymianę dokumentu w imieniu wnioskodawcy, który to wniosek jest podpisany przez wnioskodawcę (nie przez pełnomocnika), a podpis jest poświadczony notarialnie. Zgodnie z art. 19 ustawy o funkcjach konsulów RP, czynności notarialne może wykonywać konsul RP. Z uwagi na fakt, iż omawiana materia nie jest precyzyjnie uregulowana, wskazane wydaje się uzyskanie informacji co do możliwości działania przez pełnomocnika w referacie praw jazdy konkretnego urzędu miasta lub gminy, który będzie się zajmował Pani sprawą. Wydanie nowego prawa jazdy może nastąpić do rąk własnych, do rąk pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty. Wniosek o wydanie prawa jazdy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U.2004.24.215), dostępny w urzędach gmin i w internecie (z uwagi na niebezpieczeństwo zniekształcenia danych zaleca się składanie wniosku na blankietach dostępnych w urzędach gmin).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 11.1.2005

  Wymiana prawa jazdy

  W okresie powojennym w Polsce prawa jazdy wydawane były na podstawie różnych aktów prawnych. Wprowadzały one różnorodne wzory druków prawa jazdy a także różnorodne (...)

 • 6.12.2004

  Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • 16.12.2017

  Kiedy można pobierać opłaty za wydanie prawa jazdy, a kiedy nie?

  Obciążenie kierowcy kosztami wymiany prawa jazdy, gdy jest ona następstwem działań organów władzy samorządowej, nie znajduje uzasadnienia konstytucyjnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny.