e-prawnik.pl Porady prawne

Wymiar urlopu osoby niepełnosprawnej

Pytanie:

Mam wątpliwości dotyczące udzielania urlopu pracownikowi posiadającemu umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że dobowy wymiar czasu pracy takich osób jest obniżony do 7 godzin. Z przepisów Kodeksu Pracy wynika, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, czy w związku z tym mam rozumieć, że taki pracownik ma więcej urlopu, bo dziennie wykorzystuje 7/8 dnia urlopu (pomijając oczywiście prawo do dodatkowych 10 dni urlopu przysługujących mu z ustawy o rehabilitacji zawodowej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymiar urlopu osoby niepełnosprawnej

5.6.2007

Faktycznie zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pomimo obowiązywania obecnie przepisu, zgodnie z którym przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, ale dotyczy to wyłącznie urlopu przysługującego tym pracownikom, których dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Natomiast liczbę dni urlopu przysługującego pracownikom, których dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin, należy przemnożyć przez tą niższą normę dobową. Wynika to bowiem z treści artykułu 154[2] § 3 kodeksu pracy. Tak więc przy udzielaniu urlopu pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeden dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy, innymi słowy 26 dniom urlopu tych pracowników odpowiadają 182 godziny pracy (a nie 208 godzin), a 20 dniom urlopu - 140 godzin pracy (a nie 160 godzin).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ