e-prawnik.pl Porady prawne

Wymogi prawne dla wydawania gazety

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (zgłoszenie). W chwili obecnej zamierzam rozszerzyć działalność o wydawanie bezpłatnej, regionalnej gazety informacyjno - ogłoszeniowej. Jakie warunki muszę spelnić, gdzie zarejestrować gazetę, tytuł i czy prowadzona działalność na to wystarcza? Bedę prowadził przedruki z innych gazet. Czy jest to płatne i na jakich warunkach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymogi prawne dla wydawania gazety

31.7.2002

Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. Do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, ze zmianami wynikającymi z ustawy prawo prasowe. Dziennikiem jest natomiast ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. Czasopismo zaś to druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Należy też zauważyć, że tylko wtedy wydawanie gazety stanowiłoby w Pana/i sytuacji działalność gospodarczą, gdyby wiązało się z osiąganiem zarobku (np. z płatnych ogłoszeń). Nie wiemy dokładnie jakieg rodzaju działalność Pan/i prowadzi, jednak co do zasady każda (faktyczna) zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców (prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym) wymaga złożenia wniosku o zmianę danych podmiotu.

Jedną z takich danych jest zmiana rodzaju, zakresu prowadzonej działalności. Odrębną kwestią jest zasygnalizowana sprawa "przedruków z innych gazet". Zgodnie z prawem autorskim można rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji: - rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, - rozpowszechnione, aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, - rozpowszechnione, aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie, -przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych, - mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach (nie można jednak publikacji zbiorów mów jednej osoby), - krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów. W wypadku rozpowszechniania aktualnych artykułów i wypowiedzi na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne lub aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich, twórcy tych utworów należy się wynagrodzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ