e-prawnik.pl Porady prawne

Wymogi przy działalności gastronomicznej

Pytanie:

Czy aby prowadzić działalność gastronomiczną, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wymogi przy działalności gastronomicznej

8.5.2003

Prowadzenie działalności gastronomicznej, oprócz spełnienia zwykłych wymogów podjęcia działalności gospodarczej, wymaga spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej, w tym wymagań dotyczących pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji, a osoby biorące udział w produkcji lub obrocie będą posiadały stan zdrowia wymagany przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością (art. 27 ust. 1 ustawy o warunkach zdrowotnych żywienia i żywności). Stwierdzenie spełnienia tych wymagań następuje w drodze decyzji wydanej przez właściwego organu Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 27 ust 2 w/w ustawy.
Wymagania konieczne do spełnienia właściwej jakości zdrowotnej, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji a także stanu zdrowia i kwalifikacji w zakresie higieny osób biorących udział w obrocie artykułami spożywczymi określone są w ustawie o Chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 2001.126.1384 ze zm.). Ponadto jeżeli np. chce się sprzedawać alkohole, potrzebne jest stosowne zezwolenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ