Wymogi przy działalności gastronomicznej

Pytanie:

Czy aby prowadzić działalność gastronomiczną, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prowadzenie działalności gastronomicznej, oprócz spełnienia zwykłych wymogów podjęcia działalności gospodarczej, wymaga spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej, w tym wymagań dotyczących pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji, a osoby biorące udział w produkcji lub obrocie będą posiadały stan zdrowia wymagany przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością (art. 27 ust. 1 ustawy o warunkach zdrowotnych żywienia i żywności). Stwierdzenie spełnienia tych wymagań następuje w drodze decyzji wydanej przez właściwego organu Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 27 ust 2 w/w ustawy.
Wymagania konieczne do spełnienia właściwej jakości zdrowotnej, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji a także stanu zdrowia i kwalifikacji w zakresie higieny osób biorących udział w obrocie artykułami spożywczymi określone są w ustawie o Chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 2001.126.1384 ze zm.). Ponadto jeżeli np. chce się sprzedawać alkohole, potrzebne jest stosowne zezwolenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeżeli spodziewają się, że koszty działalności, (...)

 • Karta podatkowa w 2018 roku

  W obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 21 listopada 2017 r. podano wysokość stawek karty podatkowej obowiązujących w 2018 r. Będą one wyższe niż w roku biężącym.

 • Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • Nowe obowiązki identyfikacyjne przedsiębiorców

  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) nadkłada na przedsiębiorców nowy obowiązek identyfikacyjny. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, (...)

 • Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

NA SKÓTY