Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

Pytanie:

Czy 12-godzinna praca w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy ( w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia normy dobowej do 12 godzin, ale bez szczególnego harmonogramu czasu pracy - praca odbywa się od poniedziałku do piątku po 8 godzin i tylko w szczególnych przypadkach jest wydłużana ponad 8 godzin ) jest wynagradzana ze 100 % dodatkiem za cały czas pracy (12 godzin) z tytułu przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy (40 godz.)? Czy też jest wynagradzana z dodatkiem 100 % za pierwsze 8 godzin (z tytułu j. w.) a godziny: 9, 10, 11 i 12 z dodatkiem 50 % z tytułu przekroczenia normy dobowej (8 godz.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pamiętać należy, że praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie dodatkowe oprócz tego, które przysługuje za prace w ramach czasu pracy. Na wniosek pracownika może mu być udzielony dzień wolny od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Zasadą jest, że w przypadku wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy, który wynika z przyjętego w stosunku do pracownika rozkładu czasu pracy; pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy. Jeśli zatem pracodawca nie jest w stanie udzielić pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Wynagrodzenie przysługuje w kwocie 100% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych. Z uregulowań zawartych w kodeksie pracy wynika, że pracownikowi przysługuje dzień wolny. W razie niemożności jego udzielenia przez pracodawcę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z powyższym w przedstawionej sytuacji do każdej godziny nadliczbowej należałoby doliczyć dodatek w wysokości 50 % za godziny od 9 do 12 zaś za pierwsze 8 godzin pracy w sobotę przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem 100%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: