Wynajem części mieszkania a podatek

Pytanie:

"Jestem właścicielem mieszkania (spółdzielcze własnościowe). Od połowy listopada 2006 r. w moim mieszkaniu siedzibę ma spółka z o.o., której jestem wspólnikiem. Przy rejestracji spółki w urzędzie skarbowym złożyłem pismo, że użyczam część swojego mieszkania na siedzibę spółki. Nie została - jeszcze - wtedy zawarta umowa najmu pomiędzy mną, osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej - a spółką (taka umowa została zawarta od 1 stycznia 2007 z wysokością czynszu miesięcznego 100 zł). Jak wiadomo, pomimo braku umowy najmu, urząd skarbowy i tak zakłada, że osiągnąłem przychód z najmu - w wysokości takiej, jaki byłby określony w umowie, gdyby została zawarta. Jaki formularz z rodziny zeznań rocznych powinienem złożyć do końca kwietnia? W jaki sposób rozliczyć "przychód"? Rozliczam się razem z małżonką."

Odpowiedź prawnika: Wynajem części mieszkania a podatek

Osoba uzyskująca dochody z najmu nieruchomości nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest opodatkowana podatkiem dochodowym, bądź na zasadach ogólnych (w szczególności jest zobowiązana wpłacać zaliczki na podatek), bądź może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym (gdy wybierze opodatkowanie w formie zryczałtowanej). Jednakże przy osiąganiu stosunkowo niskich dochodów z najmu należy zwrócić uwagę na treść art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2006 r. była to kwota 2.790 zł, w 2007 r. jest to kwota 3.013 zł). Jeżeli podatnik nie uzyska dochodu przekraczającego w kwoty wolnej, nie powstanie w ciągu roku obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy.

Podsumowując, obowiązek rozliczania się w trakcie roku z dochodów z najmu nieruchomości powstanie dopiero wtedy, gdy dochód przekroczy rocznie kwotę wolną, przykładowo, jeśli miesięczny dochód z najmu wynosi 100 zł (tj. 1.200 złotych rocznie), to oznacza to, że kwota ta nie przekracza kwoty wolnej, a zatem nie ma obowiązku rozliczania się z tego dochodu. Natomiast nawet jeśli dochód uzyskany w roku podatkowym mieści się w granicach kwoty wolnej od opodatkowania (2.790 zł) i nie powoduje obowiązku zapłaty podatku, należy jednak złożyć zeznanie roczne i wykazać w nim ten dochód. W tej sytuacji należy wybrać formularz PIT-36.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika