Wynajem mieszkania nie przez właściciela

Pytanie:

Brat jest właścicielem mieszkania w Polsce. Na stale przebywa za granicą. Nie rozlicza się w Polsce z dochodów. Czy może zlecić siostrze prawo do wynajmu tego mieszkania i czerpania z tego tytułu dochodów? Jaki dokument trzeba przedstawić do urzędu skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Brat może użyczyć mieszkanie siostrze. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zgodnie z art. 712 § 2 Kodeksu cywilnego, bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. Zatem użyczający mieszkanie innej osobie może wyrazić zgodę na oddanie tego mieszkania przez innej osobie do używania nieodpłatnego, czy też odpłatnego - w najem (dla celów dowodowych najlepiej, jeśli umowa użyczenia z takim postanowieniem zostanie zawarta na piśmie).

W takiej sytuacji dochód z najmu osiąga osoba, która oddała mieszkanie z najem (a więc osoba, której właściciel użyczył mieszkanie), a nie jego właściciel, który nie osiąga żadnego dochodu z tego tytułu. Zatem tylko wynajmujący będzie zobowiązany do opodatkowania osiągniętego dochodu z najmu.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej osiągające przychody z tytułu m.in. najmu, mają możliwość skorzystania z ryczałtowego opodatkowania tych dochodów (art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Oświadczenie o wyborze ryczałtu zamiast rozliczania się z podatku na zasadach ogólnych należy złożyć, w formie pisemnej, do 20 stycznia każdego roku, natomiast podatnik rozpoczynający wynajem w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9 ust. 1 i 4 ustawy). Jeżeli podatnik nie złoży w tym terminie oświadczenia – będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Ryczałt, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, wynosi 8,5% przychodów, jeśli wysokość przychodów w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 4.000 euro (od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20% przychodów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

martyna kruczek

7.7.2018 11:28:36

Re: Wynajem mieszkania nie przez właściciela

Witam podpisałam umowę najmu mieszkania z żoną właściciela . jak się okazuje właściciel otrzynmał to mieszkanie w spadku po rodzicach i nie wchodzi ono w wspolność majątkową. czy taka umowa najmu jest ważna . ??kto po mojej wyprowadzce będzie mógł dochodzić ode mnie kosztów za np. niezapłacony czynsz czy opłaty?? dodam również , że w trakcie wynajmu doszło do wypadku gdzie w mieszkaniu tym uwalniał się tlenek węgla i wraz z dziećmi trafiłam do szpitala. najmłodszy syn stracił przytomność, miał drgawki, oddał mocz i kał . przez całą noc podawano nam tlen . okazało się że instalacja była źle wykonana a przegląd kominiarski wykonwyany był w 2014 r. od kogo mogłabym się starać w takiej sytuacji o odszkodaowanie i zadośćuczynienie. od właściciela czy od jego żony z która podpisałam umowę ale która nie ma praw do lokalu. z góry dziękuje za odp.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: