Wypłata wynagrodzeń po przekształceniu spółki

Pytanie:

"Jesteśmy spółką jawną. Właściciele płacą podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Złożyliśmy dokumenty w KRS i w przyszłym miesiącu nastąpi przekształcenie spółki w spółkę z o.o. Wynagrodzenia pracownikom wypłacane są z dołu do 10-go za poprzedni miesiąc. Składki ZUS przekazywane są terminowo również z przesunięciem terminu wynikającego z daty wypłaty wynagrodzenia. Czy wynagrodzenia i składki ZUS wypłacone za poprzedni miesiąc, już po przekształceniu spółki będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodów wspólników, czy będzie to koszt spółki z o.o.?"

Odpowiedź prawnika: Wypłata wynagrodzeń po przekształceniu spółki

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz ar. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Podobnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek (art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zatem koszty pracownicze i składki ZUS zalicza się do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie kasowej, tj. z momentem ich wypłacenia, ewentualnie postawienia do dyspozycji. Wynika z tego, iż wynagrodzenia wypłacone/postawione do dyspozycji i składki ZUS opłacone do czasu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. są kosztem wspólników spółki jawnej, natomiast wynagrodzenia wypłacone/postawione do dyspozycji i składki ZUS opłacone po przekształceniu – są kosztem spółki z o.o.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika