e-prawnik.pl Porady prawne

Wypłata z auto-casco

Pytanie:

Czy kwestia wypłaty odszkodowania z polisy AUTO CASCO w przypadku kradzieży samochodu są regulowane konkretnymi przepisami. Generalnie jeśli zostało skradzione auto, wszelkie wytyczne ubezpieczyciela zostały spełnione tzn są kpl.dokumenty, zestaw kluczyków, sprawa zgłoszona na policję i etc... Czy w takim wypadku ubezpieczyciel może odwlekać wypłatę czy jest to w jakiś sposób uregulowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypłata z auto-casco

4.6.2012

Zasadniczo ubezpieczenie auto-casco nie jest regulowane w sposób podobny do tego, jak uregulowano ubezpieczenie oc. Temu drugiemu poświęcono cały akt prawny - ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Natomiast ac znajdzie swoje uregulowanie przede wszystkim w Kodeksie cywilnym (tytuł XXVII - umowa ubezpieczenia) a sama działalność ubezpieczyciel regulowana jest w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Kodeks cywilny stanowi, w przedmiocie terminu na wypłatę świadczenia, że:

Art. 817. § 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w § 1.
§ 3. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego niż określone w paragrafach poprzedzających.

Zasadniczo więc przewidziano termin 30-dniowy, może on jednak ulegać przedłużeniu w warunkach wskazanych w przepisie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ