Wypłata zaległego zasiłku pielęgnacyjnego

Pytanie:

"Osoba, która ma przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przez pewien czas nie otrzymywała należnego świadczenia. Pracownik ośrodka opieki społecznej poinformował świadczeniobiorcę w pewnym momencie, iż nie można już dokonywać zasiłku przelewem ale należy odbierać osobiście w kasie ośrodka. Świadczeniobiorca nie dysponował czasem wolnym (w związku z zatrudnieniem trudno było osobiście wybrać się do urzędu w godzinach pracy). Po pewnym czasie świadczeniobiorca dowiedział się od pracownika opieki społecznej, że jednak zasiłek ten można i można było dokonywać przelewem na konto beneficjenta. Wznowiono przelewy i osoba ta aktualnie otrzymuje świadczenie w tej właśnie formie. W konsekwencji (prawdopodobnie w wyniku wprowadzenia w błąd przez pracownika opieki społecznej) osoba ta nie otrzymała świadczenia za pół roku. Czy można się zwrócić o wypłacenie zaległego świadczenia do opieki społecznej i na jakie przepisy najlepiej powołać się składając ewentualne pismo? Czy urząd zobowiązany był wypłacić zaległe kwoty świadczenia (za te klika miesięcy) w momencie wznowienia wypłaty zasiłku w formie przelewu? "

Odpowiedź prawnika: Wypłata zaległego zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych. W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawa tego nie ustala się na okres zasiłkowy lecz na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, uprawniona do odbioru świadczenia nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Jednakże, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, w przypadku zgłoszenia się osoby po upływie trzech miesięcy wypłaca się jej świadczenia za cały okres wstrzymania, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie. Jeżeli jednak wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń rodzinnych wygasa.

Z przepisów powyższych wynika, że jeżeli organ nie ma wątpliwości co do  tego, że dana osoba spełnia warunki do przyznania zasiłku to zaległy zasiłek powinien być wypłacony wraz ze wznowieniem wypłat. Jeżeli po wstrzymaniu wypłaty zasiłku osoba uprawniona do odbioru zasiłku zgłosiła się, to może ona domagać się wypłaty zasiłku za cały okres, za który zasiłek był jej przyznany, a nie był wypłacony. Podstawą do takiego żądania będzie wskazany powyżej art. 28 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika