Wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi z urzędu

Pytanie:

Jakimi środkami zaradczymi dysponuje powód korzystający z zastępstwa prawnego adwokata ustanowionego przez sąd, na wniosek powoda zwolnionego z kosztów sądowych, jeżeli stwierdzi, że działania adwokata są dla istoty sprawy niekorzystne? Czy cofając pełnomocnictwo można unieważnić podjęte przez pełnomocnika procesowego czynności procesowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strona zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych, która jednocześnie korzysta z pomocy pełnomocnika procesowego (np. adwokata) ustanowionego przez sąd, może w uzasadnionych przypadkach (a takim będzie działanie pełnomocnika na szkodę mocodawcy) wypowiedzieć pełnomocnictwo. Wypowiedzenie stanie się skuteczne względem sądu z chwilą jego powiadomienia, natomiast wobec strony przeciwnej oraz innych uczestników postępowania z momentem doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd. 

Zasadniczo według poglądów Sądu Najwyższego czynności procesowe pełnomocnika wywołują skutki prawne bezpośrednio dla mocodawcy, niezależnie od tego, czy wykonane zostały dobrze czy źle. Poza tym strona stawając z pełnomocnikiem może niezwłocznie prostować lub odwoływać jego oświadczenia (art. 93 kpc). Dlatego ani orzecznictwo ani doktryna nie są w kwestii granic dopuszczalności odwołania przez stronę oświadczeń pełnomocnika jednolite. Według dominującego poglądu możliwość taka jest prawnie ograniczona i może zostać użyta tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jej ocena należy każdorazowo do sądu prowadzącego sprawę. 

Dodać także należy, iż pełnomocnik obowiązany jest do dochowania szczególnej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru pełnionej przez siebie funkcji i pod tym względem odpowiada przed stroną za ewentualnie powstałą szkodę.   

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: