e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie umowy w części

Pytanie:

Mam zawartą umowę z firmą o świadczenie usług na moją rzecz. Aktualnie chciałabym zrezygnować tylko w części dotyczącej niektórych usług, a resztę dalej kontynuować. Czy można wypowiedzieć umowę w części?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy w części

4.5.2006

Utrata mocy obowiązującej wiążącego strony stosunku prawnego może nastąpić w całości lub w części. Wynika to z obowiązującej w polskim porządku prawnym zasady swobody umów, uprawniającej strony do swobodnego ułożenia wiążącego je stosunku prawnego wedle swego uznania z zastrzeżeniem, że treść lub cel tego stosunku nie może być sprzeczny z właściwością (naturą) stosunku, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Strony mogą zmodyfikować treść wiążącego je stosunku prawnego w ten sposób, że wyłączą zakres mocy wiążącej określonych postanowień umowy. Może to nastąpić w drodze ich wypowiedzenia. Wywrze to taki skutek, że strony wiązać będzie stosunek prawny z wyłączeniem przepisów, co do których strony umówiły się, iż nie będą dalej wiązać. Należy dodać, iż modyfikacja stosunku prawnego winna nastąpić w takiej samej formie, w jakiej nastąpiło zawarcie umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ