Rozwiązanie umowy

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Czy można w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ograniczyć prawo do jej wypowiedzenia, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony?

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony?

Zmiany umowy na skutek nadzwyczajnych okoliczności

Zmiany umowy na skutek nadzwyczajnych okoliczności

Kiedy można żądać zmiany postanowień zawartych w umowie cywilnoprawnej?

Dowód na fakt odstąpienia od umowy

Dowód na fakt odstąpienia od umowy

W jakich wypadkach może zostać przeprowadzony dowód ze świadków na fakt odstąpienia od umowy zawartej w formie pisemnej?

Forma odstąpienia od umowy

Forma odstąpienia od umowy

W jakiej formie powinno być sporządzone odstąpienie od umowy?

wypowiedzenie umowy najmu

wypowiedzenie umowy najmu

W jaki sposób wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego, gdy najemca nie płaci czynszu?

odstępienie od umowy o dzieło

odstępienie od umowy o dzieło

Kiedy możliwe jest odstąpienie zamawiającego od umowy o dzieło?

rozwiązanie umowy z upadłym dłużnikiem

rozwiązanie umowy z upadłym dłużnikiem

Czy jest możliwe rozwiązanie umowy z upadłym dłużnikiem?

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

W jakich sytuacjach możliwe jest odstąpienie od umowy przedwstępnej?

Brak prawa odstąpienia od umowy w przypadku zmiany cen

Brak prawa odstąpienia od umowy w przypadku zmiany cen

Witam. Czy firma handlowa, z którą podpisałem umowę, miała prawo wpisać w umowie, że nie będę miał prawa odstąpić od umowy w przypadku zmiany cen?

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu handlowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu handlowego

Czy aneks do umowy podpisany przez obie strony zmieniający termin rozwiązania umowy w ten sposób że wyznacza nowy krótszy termin jej obowiązywania jest dostatecznym zabezpieczeniem Najemcy przed (...)

Wypowiedzenie umowy wzajemnej

Wypowiedzenie umowy wzajemnej

W jaki sposób możliwe jest wypowiedzenie umowy wzajemnej, o której mowa w art. 487 § 2 kc?

Zbieg roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie z roszczeniem o naprawienie szkody

Zbieg roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie z roszczeniem o naprawienie szkody

Czy przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają zbieg roszczenia o bezpodstawne wzbogacenie z roszczeniem o naprawienie szkody?

Roszczenie odszkodowawcze, przysługujące odstepującemu od umowy wzajemnej

Roszczenie odszkodowawcze, przysługujące odstepującemu od umowy wzajemnej

Jak wygląda kwestia roszczenia odszkodowawczego uregulowanego w Kodeksie cywilnym, które przysługuje odstępującemu od umowy wzajemnej?

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Podpisałem umowę na telewizję kablową, która zawiera wiele sprzecznych zapisów oraz szereg zapisów niezgodnych z literą prawa. Zamierzam wycofać się z tej umowy i dlatego proszę o pomoc. W umowie (...)

Wada prawna zakupionego towaru a odszkodowanie od sprzedawcy

Wada prawna zakupionego towaru a odszkodowanie od sprzedawcy

Zakupiłam towar z wadą prawną, o czym dowiedziałam się już po jego dostarczeniu. Towar natychmiast sprzedawcy zwróciłam i zażądałam zwrotu zapłaconej ceny. Czy w takich okolicznościach przysługuje (...)

Okres wypowiedzenia zawarty w umowie najmu a okres wypowiedzenia z Kodeksu cywilnego

Okres wypowiedzenia zawarty w umowie najmu a okres wypowiedzenia z Kodeksu cywilnego

Czy określony w umowie najmu trzy miesięczny okres wypowiedzenia jest tożsamy z okresem wypowiedzenia zawartym w Kodeksie Cywilnym?

Zakończenie stosunku dzierżawy a automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy

Zakończenie stosunku dzierżawy a automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy

Czy zakończenie stosunku bezpłatnej dzierżawy powoduje automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy?

Wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas okreslony bez ustalenia terminu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas okreslony bez ustalenia terminu wypowiedzenia

Czy można wypowiedzieć umowę dzierżawy zawartą na 5 lat, w której nie określono terminów wypowiedzenia?

Dojście oświadczenia woli do adresata a termin wypowiedzenia umowy najmu

Dojście oświadczenia woli do adresata a termin wypowiedzenia umowy najmu

Czy można w umowie najmu tak uregulować okres wypowiedzenia by rozpoczynał się on nie z końcem miesiąca kalendarzowego a od dnia daty dojścia oświadczenia woli do adresata?

Wypowiedzenie umowy dzierżawy bezczynszowej a postanowienia umowne

Wypowiedzenie umowy dzierżawy bezczynszowej a postanowienia umowne

Czy umowa bezczynszowej dzierżawy zawarta na 5 lat może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem określonym w postanowieniach umownych?

Wypowiedzenie umowy najmu a faktyczne zamieszkiwanie lokalu przez najemcę

Wypowiedzenie umowy najmu a faktyczne zamieszkiwanie lokalu przez najemcę

Najemca wypowiedział umowę najmu lokalu. Minął już jednak okres wypowiedzenia a on nadal mieszka w mieszkaniu za moją zgodą. Czy umowa najmu nadal obowiązuje?

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej

Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej

Jakie skutki przewiduje Kodeks cywilny w sytuacji odstąpienia od umowy wzajemnej?

Przyczyny dla rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

Przyczyny dla rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

W umowie dostawy towarów jest zapis, że umowa (zawarta na czas określony) może być rozwiązana z uzasadnionych lub prawem przewidzianych przyczyn przez każdą ze stron z kwartalnym okresem wypowiedzenia, (...)

Umowa najmu

Umowa najmu

Zawarłem umowę najmu na czas określony. Jednym z punktów tej umowy jest sporządzenie protokołu przekazania lokalu mieszkalnego - w umowie znajduje się zapis, że bez tego protokołu umowa jest nieważna. (...)

Wypowiedzenie najmu na czas określony

Wypowiedzenie najmu na czas określony

Wynajmuję swoje mieszkanie prywatnej osobie. Umowa najmu zawiera następujący zapis: \"1. Umowa zostaje zawarta na 12 miesięcy. Po upływie tego okresu umowa przestaje obowiązywać bez uprzedniego (...)

Odwołanie rezerwacji

Odwołanie rezerwacji

Dzień Dobry. 22.10.2009 w biurze podróży X dokonałem przez Internet rezerwacji wyjazdu na narty w terminie 12.12.2009. W dniu 26.10.2009 ze względów osobistych byłem zmuszony odwołać zamówioną (...)

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

Wada oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy

Zawarłam umowę na wynajęcie domu na cele działalności gospodarczej firmie 1-osobowej T.K. Umowa została zawarta 08.01.2010 r. na czas nieokreślony począwszy od dnia 08.02.2010r z trzymiesięcznym (...)

Wypowiedzenie najmu

Wypowiedzenie najmu

Mam umowę podnajmu lokalu, który ja zajmuje, i właśnie wczoraj firma, która ode mnie to podnajmowała, wypowiedziała mi umowę. Mamy w umowie jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Firma chce się (...)

Odstąpienie od podpisanej umowy

Odstąpienie od podpisanej umowy

Podpisałam umowę o świadczenie usług internetowych. Umowę do przysłano mi mailem i odesłałam również drogą mailową podpisaną razem z dokumentami rejestrowymi firmy. Pracownik tej firmy powiedział, (...)

Wypowiedzenie 1. dnia miesiąca a zły opis na wypowiedzeniu

Wypowiedzenie 1. dnia miesiąca a zły opis na wypowiedzeniu

W umowie o współpracy mam zapis, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W dniu 1 lipca otrzymałem (...)

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym

Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym

Skłaniam się do wypowiedzenia umowy o korzystanie z abonamentu telefonicznego i w związku z tym proszę o odpowiedź, jak powinno wyglądać wypowiedzenie takiej umowy? Czy istnieje jakiś wzór?

Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Wypowiedzenie umowy w razie zwłoki z zapłatą

Firma X podpisała z naszą firmą umowę na dostawę towarów w latach 2009-2010 (dostawa towarów ma następować partiami stosownie do potrzeb Firmy X). Firma X zobowiązała się w umowie zapłacić (...)

Opóźnienie prac z winy inwestora

Opóźnienie prac z winy inwestora

Nasza firma świadczy usługi budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych. Są to usługi świadczone głównie dla urzędów miast i gmin. W tym momencie kończymy realizację jednego z zadań i (...)

Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

Darowizna przedsiębiorstwa a najem lokalu

Z przyczyn zdrowotnych wystąpi konieczność darowizny całej firmy na rzecz pełnoletniego dziecka. W ramach dotychczasowej działalności jest zawarta umowa najmu części lokalu. Czy istnieje obowiązek (...)

Zwrot towaru zakupionego w internecie

Zwrot towaru zakupionego w internecie

Zakupiłem w sklepie internetowym artykuł, który chciałbym zwrócić. Czy mam do tego prawo? W jakim terminie od daty zakupu mogę skorzystać z takiej możliwości?

Rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości

Rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości

Została zawarta aktem notarialnym umowa sprzedaży nieruchomości. Obie strony transakcji zmieniły zdanie i obecnie chciałyby tę umowę rozwiązać. Czy jest możliwe rozwiązanie i cofnięcie skutków (...)

Wycofanie się z umowy sprzedaży

Wycofanie się z umowy sprzedaży

Nasz dostawca dostarczył do nas na nasze zamówienie towar, którego nie zużyliśmy w całości. Po zakończeniu inwestycji chciałem zwrócić pozostałą cześć towaru z prośba o korektę faktury. (...)

Zwrot towaru przy odstąpieniu od umowy

Zwrot towaru przy odstąpieniu od umowy

W zeszłym miesiącu firma kupiła od nas sprzęt elektroniczny (używany) za tylko 1000zł (przez internet), następnie zrezygnowała z zakupu. Umówiliśmy się że zwrócimy pieniądze, a oni zwrócą (...)

Rozwiązanie umowy o dzieło na czas nieokreślony

Rozwiązanie umowy o dzieło na czas nieokreślony

Umowa o dzieło zostaje odpisana na czas nieokreślony - zapis w treści. Czy umowa o dzieło podpisana na czas nieokreślony podlega okresowi wypowiedzenia, jeśli nie było takiego zapisu zawartego w (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Wysłałem do klienta towar zgodnie ze specyfikacją. Fakturę miałem przesłać pocztą. Jednak okazało, że klient trochę kręci i obawiam się o płatność i chciałbym ten towar od klient wycofać. (...)

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy obowiązkowego ubezpieczenia

Mój samochód jest ubezpieczony i za dwa tygodnie kończy się ważność polisy (OC i AC). Chciałbym teraz zmienić ubezpieczyciela i ubezpieczyć samochód w nowej firmie tylko w zakresie OC. Czy są (...)

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Wypowiedzenie umowy użyczenia

Za pośrednictwem adwokata wypowiedziałem umowę użyczenia z dwoma osobami mieszkającym w moim mieszkaniu. Wypowiedzenie zostało napisane dnia 27 lutego 2007 "ze skutkiem na dzień 26 kwietnia 2007" (...)

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Została zawarta pisemna umowa między przedsiębiorcami zastrzegająca, że "zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności". Jeden z kontrahentów odstąpił od umowy wysyłając (...)

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Chcę kupić działkę rolną, którą obecnie dzierżawi osoba fizyczna. Umowa dzierżawy została zawarta na 10 lat (będzie jeszcze trwała do 2013 roku). Nie ma w niej mowy o tym, że dzierżawcy będzie (...)

Umowa zawarta pod wpływem błędu

Umowa zawarta pod wpływem błędu

Kontrahent wezwał mnie do zapłaty. Jednak odpisałem mu, że umowa zawarta została pod wpływem błędu i uchylam się od skutków prawnych. Gdyby kontrahent złożył pozew o zapłatę do sądu, jak (...)

Wezwanie do zapłaty nieistniejących zobowiązań

Wezwanie do zapłaty nieistniejących zobowiązań

Osoba fizyczna była abonentem operatora telekomunikacyjnego. Następnie zrezygnowała z usług operatora, dokonując cesji usługi na rzecz podmiotu gospodarczego i podpisując stosowną umowę w biurze (...)

Rozwiązanie umowy z operatorem internetowym

Rozwiązanie umowy z operatorem internetowym

W umowie zawartej z operatorem internetowym okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. W trakcie trwania umowy operator przesłał do abonenta listem zwykłym pismo o zmianie okresu wypowiedzenia na 45 dni. (...)

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Przyjęcie przez sprzedawcę nienaruszonego towaru

Jesteśmy firmą motoryzacyjną działającą na polskim rynku. W jakim terminie mogę przyjąć zakupiony u mnie towar, który jest nienaruszony, a nabywca przedstawi dowód zakupu?

Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Wypowiedzenie umowy z ważnych powodów

Wynegocjowałem umowę o doradztwie z klientem. Klient nie wyraził zgody na formułowanie, iż wypowiedzenie umowy jest możliwe "z ważnych powodów", bez szczegółowego określenia lub podania przykładów. (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne