Zakończenie stosunku dzierżawy a automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy

Pytanie:

Czy zakończenie stosunku bezpłatnej dzierżawy powoduje automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pytanie dotyczy to możliwości zastosowania art. 668 § 2 Kodeksu cywilnego do umów dzierżawy. Przepis ten stanowi, że „Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu". W orzecznictwie stoi się na stanowisku, że zakończenie stosunku dzierżawy nie powoduje z mocy prawa rozwiązania stosunku poddzierżawy (wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2005 r., sygn. V CK 370/2005). Oznacza to, że rozwiązanie umowy dzierżawy powoduje, że trwająca nadal umowa poddzierżawy wiąże wydzierżawiającego z poddzierżawcą i podlegać będzie ogólnemu reżimowi prawnemu umowy dzierżawy (wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1997 r., sygn. III CKN 249/97). Jeśli nie określono przypadków wcześniejszego rozwiązania umowy, to zakończenie stosunku dzierżawy przed upływem ustalonego terminu możliwe będzie na zasadzie porozumienia się stron.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

 • Dzierżawa - Najważniejsze informacje na temat umowy dzierżawy.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

  Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówione (...)

 • Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)

 • Koniec sporu Comarch - ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z konsorcjum Comarch sądowną ugodę. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie kompleksowego systemu (...)

NA SKÓTY