Zakończenie stosunku dzierżawy a automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy

Pytanie:

"Czy zakończenie stosunku bezpłatnej dzierżawy powoduje automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy?"

Odpowiedź prawnika: Zakończenie stosunku dzierżawy a automatyczne rozwiązanie umowy poddzierżawy

Pytanie dotyczy to możliwości zastosowania art. 668 § 2 Kodeksu cywilnego do umów dzierżawy. Przepis ten stanowi, że „Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu". W orzecznictwie stoi się na stanowisku, że zakończenie stosunku dzierżawy nie powoduje z mocy prawa rozwiązania stosunku poddzierżawy (wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2005 r., sygn. V CK 370/2005). Oznacza to, że rozwiązanie umowy dzierżawy powoduje, że trwająca nadal umowa poddzierżawy wiąże wydzierżawiającego z poddzierżawcą i podlegać będzie ogólnemu reżimowi prawnemu umowy dzierżawy (wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 1997 r., sygn. III CKN 249/97). Jeśli nie określono przypadków wcześniejszego rozwiązania umowy, to zakończenie stosunku dzierżawy przed upływem ustalonego terminu możliwe będzie na zasadzie porozumienia się stron.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika