Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym

Pytanie:

Skłaniam się do wypowiedzenia umowy o korzystanie z abonamentu telefonicznego i w związku z tym proszę o odpowiedź, jak powinno wyglądać wypowiedzenie takiej umowy? Czy istnieje jakiś wzór?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie istnieje wzór dokumentu wypowiedzenia umowy o korzystanie z usług telefonicznych. Ponieważ jednak jest to normalna umowa o świadczenie usług, nie ma żadnych specjalnych zasad dotyczących jej wypowiedzenia. Specjalne warunki, jakim powinno odpowiadać takie wypowiedzenie, może określać regulamin świadczenia usług, który najczęściej jest częścią umowy o świadczenie usług, lub sama umowa. Postanowienia tam zawarte powinny określać również obowiązujący strony okres wypowiedzenia. W związku z tym uznać należy, że wypowiedzenie takie powinno zawierać przede wszystkim dane identyfikujące usługobiorcę (imię nazwisko, adres, numer klienta, nr telefonu) oraz termin rezygnacji z usługi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

jerzy leszczyński

8.2.2010 8:34:40

Re: Wypowiedzenie umowy z operatorem telefonicznym

Witam,to za mało informacji, chodzi mi o treść, w której informujemy o dacie wypowiedzenia (jakiej), jeżeli wypowiedzenie jest miesięczne


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY