Rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości

Pytanie:

Została zawarta aktem notarialnym umowa sprzedaży nieruchomości. Obie strony transakcji zmieniły zdanie i obecnie chciałyby tę umowę rozwiązać. Czy jest możliwe rozwiązanie i cofnięcie skutków sprzedaży nieruchomości? Czy rozwiązanie skutkuje cofnięciem ewentualnych wpisów w KW, czy potrzebne jest dodatkowe oświadczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strony mogą rozwiązać zawartą umowę przez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron umowy. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w tej samej formie, jaką zastrzega umowa stron bądź ustawa dla jej zawarcia. Rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości powinno zostać dokonane w formie aktu notarialnego.

W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży nieruchomości należy złożyć do właściwego sądu wniosek o wpis w księdze wieczystej jako właściciela zbywcy nieruchomości. Dotyczy to sytuacji, jeżeli został już dokonany w księdze wieczystej wpis jako właściciela nabywcy z przedmiotowej umowy lub został złożony taki wniosek. Jeżeli umowa sprzedaży została rozwiązana przed dokonaniem jakichkolwiek wpisów w księdze wieczystej po rozwiązaniu umowy, nie będzie konieczne składanie jakichkolwiek wniosków do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY