Wysłanie oryginału weksla

Pytanie:

Złożyłem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym wraz z załącznikami m.in. kopią weksla. Sąd wzywa mnie do uzupełnienia braków formalnych w postaci złożenia oryginału weksla. Jednakże nie chcę wysyłać oryginału pocztą z uwagi na możliwość zagubienia tegoż weksla. Natomiast w biurze podawczym nie chcą przyjąć weksla, gdyż twierdzą iż jest on kopią, co jest absurdalne ponieważ weksel jest oryginałem. Czy kopia weksla będzie wystarczająca? Jak nakłonić biuro podawcze do przyjęcia weksla? Jak bezpiecznie dostarczyć oryginalny weksel?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście kopia weksla jest niewystarczająca. Sąd wydaje nakaz zapłaty w oparciu o weksle prawidłowo wypełniony. Wekslem jest tylko oryginał a nie jego kopia. Możliwość wydania na ich podstawie nakazu zapłaty uzależniona jest naturalnie od ich należytego wypełnienia. Nie można również wydać nakazu zapłaty na podstawie tych dokumentów, jeżeli ich autentyczność lub streść nasuwają jakiekolwiek wątpliwości. Wątpliwości może powziąć jedynie organ wydający nakaz zapłaty a nie pracownik biura podawczego. Można zatem ten argument przedstawić pracownikowi biura podawczego. Najbezpieczniej dostarczyć oryginał weksla osobiście za pośrednictwem biura podawczego lub w sekretariacie sądu za potwierdzeniem odbioru.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 24.1.2005

  Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 30.5.2011

  Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia (...)