Wysłanie pisma do sądu zza granicy

Pytanie:

Chcę złożyć apelację od wyroku. Stałe zameldowanie mam w Polsce ale mieszkam czasowo za granicą. Pismo z wyrokiem przyszło na adres w Polsce. Czy mogę apelację wysłać zza granicy? Czy zostanie uznana przez sąd? Wiem że mam 14 dni od daty doręczenia do wysłania apelacji. Liczy się data stempla pocztowego. Czy mogę to pismo wysłać zza granicy, mimo że w dokumentach wszędzie podaję adres w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego - oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Powyższe dotyczy również złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Nie ma zatem znaczenia fakt, że np. mieszka Pan w miejscowości X, a pismo zostaje nadane w miejscowości Y. Dla zachowania terminu ważne jest jednak, by pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej.

Natomiast w myśl regulacji kodeksu postępowania karnego - termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, w polskim urzędzie konsularnym, złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, złożone w administracji zakładu karnego przez osobę pozbawioną wolności, złożone kapitanowi statku przez członka załogi polskiego statku morskiego. 

Nadanie pisma za granica wiąże się z brakiem wpływu na moment wniesienia pisma, co może skutkować niezachowaniem terminu i odrzuceniem pisma bez merytorycznego rozpatrzenia przez sąd,  bowiem w takim przypadku, zgodnie z orzecznictwem,  o zachowaniu terminu dokonania czynności decyduje nie data nadania pisma za granicą, ale data jego przekazania polskiemu urzędowi pocztowemu (tak: post. SN z 12 maja 1978 r., sygn. IV CR 130/78,  post. S. Apel. z 23 listopada 1999 r., I ACa 247/99).

Odnośnie złożenia apelacji – polecamy lekturę artykułów:  Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego? oraz Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: