Wysłuchanie dziecka w sprawie rozwodowej

Pytanie:

Czy sąd rozwodowy bierze pod uwagę zdanie dziecka w sprawach dotyczących jego osoby?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uznaje się, że przy orzekaniu w wyroku rozwodowym o prawach rodzicielskich sąd pełni także funkcję sądu opiekuńczego. W związku z tym zastosowanie znajdą poniższe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 2161 § 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.
§ 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia. [...]
Art. 576 [...] § 2. Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych”.
Helena Ciepła w opracowaniu pt. „Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem” (Warszawa 2010, LexisNexis Polska (wydanie I)) pisze: „Prawidłowa wykładnia tych przepisów prowadzi do wniosku, że wysłuchanie dziecka ma charakter względnie obligatoryjny, a więc że nie może być regułą i dotyczyć konfliktu między rodzicami, lecz ma na celu umożliwienie mu wypowiedzenia się co do tego, u którego z rodziców chciałoby mieć miejsce pobytu. Protokół z wysłuchania należy dołączyć do akt sprawy. Niezależnie od trudności lokalowych w wielu sądach, by wysłuchać dziecko poza salą rozpraw, jak już wykazuje praktyka, wysłuchanie wpływa ujemnie na relacje dziecka z tym z rodziców, którego przedstawiło negatywnie podczas wysłuchania, podając przyczyny, dla których nie chce u niego pozostawać. Sędzia powinien rozważyć ze szczególną wnikliwością dopuszczenie wysłuchania i ograniczyć je do sytuacji, gdy nie ma opinii ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, a biorąc pod uwagę okoliczności sprawy będzie miał wątpliwość co do tego, u którego z rodziców ustalić miejsce pobytu dziecka. W razie dopuszczenia wysłuchania należy rozważyć, czy dla dobra dziecka nie będzie wskazane ograniczenie wysłuchania tylko do kwestii, u którego z rodziców dziecko chciałoby przebywać. Wysłuchanie odbywa się bez obecności rodziców i pełnomocników, by stworzyć dziecku atmosferę dyskrecji i swobodę wypowiedzi, a z udziałem biegłego psychologa tylko wówczas, gdy sędzia po skontaktowaniu się z dzieckiem nie będzie w stanie sam określić stopnia rozwoju umysłowego i dojrzałości dziecka oraz ocenić rozsądności jego wypowiedzi. W zależności od okoliczności sprawy możliwe też jest sporządzenie protokołu stwierdzającego, że stopień dojrzałości nie pozwala na jego wysłuchanie. Należy zaznaczyć, że obowiązek wysłuchania dziecka jest standardem konstytucyjnym (wynika bowiem z art. 72 ust. 3 Konstytucji RP) i prawnomiędzynarodowym (art. 12 Konwencji o prawach dziecka)”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY