Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

Pytanie:

Jeśli emerytura wynosi 2000 zł. Ile % emerytury może zająć komornik? Jak sprawa wygląda przy większej lub mniejszej emeryturze? Chodzi tu o zajęcie miesięczne w przypadku dużej kwoty np. 400 000 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Świadczenia emerytalne podlegają egzekucji w zakresie określonym w przepisach o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Emerytury są wolne od egzekucji i potrąceń, w części odpowiadającej:

 

50% kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:

 • sum egzekwowanych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

 • należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,

 • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

 

60% kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności

 • świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegających rozliczeniu poprzez zaliczenie na poczte świadczenia wypłaconego za okres, za który przysługuje prawo do wypłaty świadczenia wyższego lub wybranego przez zainteresowanego albo więcej niż jednego świadczenia

 • kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:

         I) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,

 

          II) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,

 

          III) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach,

 

 • kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,

 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • zasiłki wypłacane z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę; f

 • zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano bezrobotnemu emeryturę lub rentę.

 

20% najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.

Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem zasiłku rodzinnego, dodatku dla sierot zupełnych i dodatku (zasiłku) pielęgnacyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (8)

Jadwiga Zimoń

27.8.2011 12:56:26

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

witam, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego komornik zabrał mi cała emeryturę, za długi bankowe, wcale się nie uchylam ja je spłacę, tylko muszę mieć czas, jak ja mam żyć, pozbawił mnie środków do życia, jestem sama,co mam zrobić jestem w rozpaczy...pozdrawiam..J.Z.

JD

21.1.2011 15:24:38

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

Nie zgadzam się z taką interpretacją - jakie znaczenie w tej opinii ma art. 140 ustawy o emeryturach i rentach - może w końcu wypowiedziałby się autor

gosc

28.2.2010 13:56:55

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

majac2239

danuta

20.2.2010 23:37:14

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

mam1121.00 emerytury ile może z tego zabrac komornik?

poloczek

11.2.2010 9:40:44

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

Bo "Państwo" to też ludzie którzy potrzebują jakoś godnie zarabiać i przejść na godną emeryturkę. Kruk krukowi oka nie wykole!

ewa

26.1.2010 16:42:18

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

Mój mąż jest emerytem posiadającym świadczenie brutto 1949,85 a netto /do reki/ 1620,34 Jaką maksymalnie kwotę moż zabrać komornik z tyt zwrotu kosztów sądowych i otrzymanych należności /zmiana decyzji sądu/ Dla wyjaśnienia sprawy Mąż w czasie zatrudnienia /w 2007 r./ wystąpił z wnioskiem do sądu o zwrot różnicy nieprawidłowo naliczanego dodatku stażowego Z męża placówki taki sam wniosek złożyło 3 osoby Sprawy w sądzie prowadził "zbiorczo" jeden adwokat Dwie osoby odchodziły na emeryturyw 2008 roku i otrzymały te świadczenia bez zwrotu natomiast osoby dla ktorych sprawy odbywały sie w 2009 roku decyzja sądu pierwszej instancji nadała wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności i zakład pracy wypłacił a potem odwołał się i nastąpiła zmiana decyzji sądu o zwrot otrzymanego wcześniej świadczenia łącznie z podwojoną kwotą opłat adwokackich Mąż w marcu 2009 przeszedł na emeryturę i poprosił swojego pracodawcę o rozłożenie na raty /nie wyraził zgody/ Kwota zadłużenia sięga 2000 zl.i żąda zwrotu tej kwoty w ciągu 7 dni jeśli nie to komornik Jaką kwotę maksymalną może pobrać komornik Bardzo proszę o odpowiedż Dziękuję

stanislaw

6.1.2010 16:34:40

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

Moj mąz jest calkowicie niezdolny do pracy , brak konczyn dolnych ,jest po 2 zawalach i jest chory na cukrzyce , emerytury ma 860 zl ile moze zabrac mu komornik za dlugi w banku , bral pozyczki na ratowanie zdrowia. dziekuje za informacje

Henryk

18.10.2009 3:43:47

Re: Wysokość emerytury, którą może zająć komornik

Nie wnikając w podstawy zaistnienia zobowiązania które skutkuje tytułem wykonawczym stwierdzam, iż egzekucja prowadzona u emerytów i rencistów na podstawie istniejących przepisów narusza art. 32 Konstytucji RP, czyniąc tych ludzi obywatelami drugiej kategorii, albowiem w grupie ludzi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę najniższe uposażenie ( w tej chwili ponad 1270 zł brutto )jest wolne całkowicie od egzekucji komorniczej. Natomiast u rencistów i emerytów komornik może zająć jego świadczenia nawet do 60 % NAJNIŻSZEJ renty lub emerytury. Jest to ewidentna dyskryminacja i nierówne traktowanie obywatela przez Państwo. Najłatwiej "dokopać" starym i schorowanym ( będą mieli mniej środków, prędzej "zdechną" i odciążą kulejący budżet ZUS-u. A przecież muszą oni mieć kasę na premie, nagrody i odprawy dla siebie, na budowę dalszych pałaców, więc każdy żyjący rencista i emeryt odbiera im środki na ich lepsze życie. I petentów by mieli mniej, i kasy więcej...

Pokaż wszystkie komentarze (8)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

  Może. To jawna dyskryminacja niepełnosprawnych, których obowiązują dwa różne reżimy w zależności od tego czy egzekucja prowadzona jest na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego czy też postępowania (...)

 • Poszukiwanie majątku przez komornika

  Przepisy o egzekucji wymagają, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Wierzyciel musi (...)

 • System emerytalny przed OFE

  Wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 roku reforma emerytalna oparta o rozwiązanie III-filarowe, całkowicie zmieniła ówczesny system emerytalny. System działający w Polsce do 1 stycznia 1999 roku (...)

 • Komornik do opłaty egzekucyjnej nie doliczy VAT

  Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, o podatek od towarów i (...)

 • Korzystniejsza emerytura polska, czy amerykańska?

  Sąd Najwyższy  zinterpretował przepisy polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniu społecznym, ustalając znaczenie pojęcia „korzystniejsza wysokość emerytury”.

NA SKÓTY