Wysokość partycypacji w TBS

Pytanie:

W 2005 w sierpniu wykupiłem partycypację na mieszkanie(68.7 m2) za 67,000.00.w budynku TBS-u zamieszkałym od dwóch lat. Zostałem poinformowany przez TBS że taką kwotę zażyczył sobie poprzedni właściciel partycypacji. Okazało to się nieprawdą. Mieszkanie należało do inwestora. Skontaktowałem się z kilkoma TBS-ami w Polsce celem uzyskania informacji odnośnie obliczania partycypacji. Wygląda to następująco: wskaźnik przeliczeniowy(ustala go wojewoda) x 30% x metraż mieszkania, tj. 2695 x 30% x 68.7 = 55.554.00. Moja strata to 67000-55554=11446. Proszę powiedzieć czy obliczanie partycypacji jest określone przepisami? Przypominam że do mieszkania wprowadziłem się dwa lata po oddaniu całego budynku do użytku. Jestem zarówno partycypantem jak i najemcą.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od takiej osoby nie może przekroczyć 30 % kosztów budowy tego lokalu. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji, o powyżej podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu. Towarzystwo może uzależnić zawarcie umowy najmu opróżnionego lokalu mieszkalnego od wniesienia przez nowego najemcę kwoty partycypacji w wysokości wypłaconej poprzedniemu najemcy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis ten został wprowadzony do ustawy z dniem 2004-10-15, a ma on zastosowanie do przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY