Wysokość wpisu o zniesienie współwłasności

Pytanie:

Wiem, że wysokość wpisu w sprawach o zniesienie współwłasności wynosi 1/5 część wpisu stosunkowego, obliczoną od "wartości przedmiotu współwłasności". Co oznacza "wartość przedmiotu współwłasności" w wypadku, gdy jestem właścicielem 3/4 nieruchomości i wnioskuję o zniesienie współwłasności poprzez spłatę udziału drugiego współwłaściciela (1/4)? Czy jest to 100% wartości nieruchomości czy tylko 1/4? Kiedy dokonuje się tej opłaty skoro w momencie składania wniosku wartość nieruchomości nie jest znana (wycena dopiero się odbędzie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wysokość wpisu stosunkowego oblicza się od wartości przedmiotu współwłasności, czyli [*całej nieruchomości*]. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Ta sama ustawa stanowi, iż w każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sprawy, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna. Wynika z tego, że to sam zainteresowany musi dokonać oceny wartości przedmiotu, którego pismo dotyczy (tu nieruchomości, stanowiącej przedmiot współwłasności).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Iwona

13.10.2009 18:27:10

koszty a zniesienie współwłasności

kto i w jakiej części ponosi koszty zniesienia współwłasności,są cztery działki,które zapisała nam mama po 1/2,ustaliliśmy które działki do kogo należą)na jednej z nich postawiłam dom,teraz notariusz powiedział że muszę ponieść większe koszty za zniesienie ponieważ moja działka ma większa wartość.Jest to dla mnie bardzo niesprawiedliwe bo brat nie dołożył mi ani centa do budowy a teraz wynika że daruje mi działkę o większej wartości.My nie darujemy sobie działek bo każdy wiedział która jest czyja,nie widzę w tym sensu bym ponosiła większe koszty.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY