Wystawienie weksla przez spółkę

Pytanie:

Mam pytanie odnośnie spółki z o.o. Spółka chce kupić nieruchomość-w której znajduje się siedziba spółki, ażeby w przyszłości nieruchomość ta była zabezpieczeniem dla Banku. Jednym z prawnych właścicieli tejże nieruchomości jest jeden z moich wspólników (Posiadający 30 % udziałów). Czyli ta nieruchomość jest na dzień dzisiejszy własnością jednego z moich wspólników i jeszcze dwóch Panów (na tą chwilę jest trzech właścicieli). Ponieważ spółka na dzień dzisiejszy nie posiada środków finansowych w postaci gotówki-chce dla właścicieli tejże nieruchomości wystawić weksel na sumę wykupu - zapłacić wekslem. Czy powinnam się na to zgodzić? Czy nie będzie to stanowiło jakiegoś zagrożenia dla mojego majątku prywatnego? Jeżeli nie będzie stanowiło to dla mnie żadnego zagrożenia-to jaki to ma być weksel? Czy powinnam się jako wspólnik na nim podpisać, ażeby całkowicie być pewną, że sobie w przyszłości nie zaszkodzić?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli to spółka ma być wystawcą weksla, na wekslu podpisać się powinny osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki – a zatem członkowie zarządu, czy też prokurent.  Natomiast spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Jeżeli weksel ma być wystawiony na rzecz osoby będącej członkiem zarządu, reprezentować spółkę powinna rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Jeżeli weksel zostanie podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w spółce  to w takiej sytuacji dłużnikiem wekslowym będzie spółka. Jeżeli na wekslu podpisze się tylko Pani - jako osoba prywatna (czyli wspólnik nie będący członkiem zarządu, pełnomocnikiem), oznaczać to będzie, że to Pani jako osoba prywatna jest wystawcą weksla. Jeżeli natomiast spółka jest wystawcą weksla (czyli gdy weksel jest podpisany przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań), a Pani podpisze się również na wekslu, oznacza to, że poręcza pani weksel jako osoba prywatna. Sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się za udzielenie poręczenia, wyjąwszy gdy jest to podpis wystawcy lub trasata.

Jeżeli poręcza Pani jako osoba prywatna lub jeżeli Pani będzie wystawcą weksla, oznacza to, że odpowiada Pani za zobowiązanie wynikające z weksla całym swoim majątkiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.7.2014

  Formy zabezpieczenia wierzytelności

  W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia. W niniejszym artykule omówione zostały najczęstsze sposoby zabezpieczenia roszczeń stosowane w obrocie cywilnoprawnym. (...)

 • 27.3.2015

  Co to jest weksel, czy i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 24.1.2005

  Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny w krajach Europy (...)

 • 20.5.2018

  Na czym polega instytucja odnowienia długu – czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

  W wypadku odnowienia, zwanego też nowacją, dochodzi do wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania. W wyniku odnowienia powstaje zarazem nowe zobowiązanie do spełnienia świadczenia w przyszłości. (...)

 • 19.3.2014

  Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)