Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Pytanie:

Pracownicy naszej firmy przed przystąpieniem do pracy przechodzą wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosujemy wzór kart szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp obowiązujący od 1 lipca 2005r. Czy na odwrotnej stronie karty szkolenia wstępnego bhp instruktor bhp ma obowiązek umieścić ilość godzin udzielonego instruktażu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa nadal obowiązujący załącznik numer 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. Nr 180, Poz. 1860) - zmienione na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2007.196.1420). Karta musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie
 2. nazwę komórki organizacyjnej
 3. dane dotyczące instruktażu ogólnego (kto i kiedy przeprowadził, podpisy instruktora i osoby odbywającej szklenie)
 4. dane dotyczące instruktażu stanowiskowego (kto i kiedy przeprowadził, informacja o dopuszczeniu do wykonywania pracy, podpisy instruktora, osoby odbywającej szkolenie, kierownika komórki organizacyjnej)

Rozporządzenie nie wprowadza obowiązku zamieszczania na karcie informacji o tym, ile godzin trwało szkolenie. Programy szkoleń stanowiące podstawę szkoleń pracowników w zakładzie powinny być przechowywane przez pracodawców. Trzeba pamiętać, że ramowe programy szkoleń zostały określone w załączniku do Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowy program szkolenia wraz z liczbą godzin należy natomiast umieścić na zaświadczeniu o odbyciu szkolenia okresowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy (§ 16 pkt 2). W tym przypadku należy stosować wzór zaświadczenia zawarty w załączniku numer 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.4.2017

  Uzyskiwanie tytułu lekarza specjalisty

  Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia określa zasady ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie (...)

 • 25.12.2004

  Nowe zasady dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło nowe zasady rejestracji bezrobotnych. Określa ono tryb rejestracji, sposób prowadzenia (...)

 • 17.1.2019

  Stawki karty podatkowej na 2019 rok

  Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2019 r., w porównaniu z 2018 r., uległy podwyższeniu o ok. 1,7%.

 • 28.7.2017

  Wypadek przy pracy - co dalej?

  Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

 • 28.11.2017

  Zmiany dotyczące lekarzy systemu PRM

  1 stycznia 2018 r. zmienią się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.