e-prawnik.pl Porady prawne

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Pytanie:

Pracownicy naszej firmy przed przystąpieniem do pracy przechodzą wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosujemy wzór kart szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp obowiązujący od 1 lipca 2005r. Czy na odwrotnej stronie karty szkolenia wstępnego bhp instruktor bhp ma obowiązek umieścić ilość godzin udzielonego instruktażu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

15.7.2014

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa nadal obowiązujący załącznik numer 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. Nr 180, Poz. 1860) - zmienione na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2007.196.1420). Karta musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie
  2. nazwę komórki organizacyjnej
  3. dane dotyczące instruktażu ogólnego (kto i kiedy przeprowadził, podpisy instruktora i osoby odbywającej szklenie)
  4. dane dotyczące instruktażu stanowiskowego (kto i kiedy przeprowadził, informacja o dopuszczeniu do wykonywania pracy, podpisy instruktora, osoby odbywającej szkolenie, kierownika komórki organizacyjnej)

Rozporządzenie nie wprowadza obowiązku zamieszczania na karcie informacji o tym, ile godzin trwało szkolenie. Programy szkoleń stanowiące podstawę szkoleń pracowników w zakładzie powinny być przechowywane przez pracodawców. Trzeba pamiętać, że ramowe programy szkoleń zostały określone w załączniku do Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowy program szkolenia wraz z liczbą godzin należy natomiast umieścić na zaświadczeniu o odbyciu szkolenia okresowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy (§ 16 pkt 2). W tym przypadku należy stosować wzór zaświadczenia zawarty w załączniku numer 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ