Wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie

Pytanie:

Czy Państwa kancelaria jest w stanie przygotować wzór wniosku o ubezwłasnowolnienie? Choroba psychiczna mojego taty spowodowała że nie jest On w stanie podejmować samodzielnych decyzji, z czego z chęcią korzystają jego \"znajomi\". Chciałabym zabezpieczyć jego, oraz nas przed utratą majątku.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

miejscowość, data

Do

Sądu Okręgowego

Wydział Cywilny w….............................

Wnioskodawczyni: ….....................................................

Uczestnicy: 1) …................................................................

2) …................................................................

WNIOSEK

o ubezwłasnowolnienie

Wnoszę o ubezwłasnowolnienie całkowite …........................, urodzonego dnia ….......................... w …..........................., syna ......................................, zamieszkałego w …......................................

UZASADNIENIE

Mój ojciec urodził się dnia …........................ w ….................., jako syn ….........................................

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Od …...................................... ............................. zaczął okazywać objawy choroby …............................... Aktualnie przebywa ….......................................... Obecnie stan jego zdrowia uległ ponownie pogorszeniu. Nie jest on w stanie kierować swoim postępowaniem, nawet trudno się z nim porozumieć.

Dowód: (dokumentacja medyczna)

(opis spraw jakie wymaga załatwienia przez opiekuna)

Dlatego konieczne jest ubezwłasnowolnienie …...........................

podpis

Załączniki:

1) odpis skrócony aktu urodzenia,

2) 2) dokumentacja medyczna,

3) …........................................,

4)4) odpisy wniosku i załączników.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: