e-prawnik.pl Porady prawne

Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

Pytanie:

W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których wzór określają odrębne przepisy - nie wiadomo jakie. Jakie przepisy określają wzór tego zaświadczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

15.7.2014

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zostało zmienione rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wedle treści § 1 pkt 8 rozporządzenia zmieniającego wprowadza się  zmianę w § 16 rozporządzenia z 2004 r. polegającą na tym, że wzór zaświadczenia wydawanego przez organizatora szkolenia bhp jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2007 r. Tym samym aktualnie to rozporządzenie z 2007 roku zawiera właściwy wzór. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

Michał

28.1.2011 10:6:17

Re: Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

Chciałbym otrzymać wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ