Wzruszenie prawomocnego wyroku karnego

Pytanie:

Zostałem niesłusznie skazany wyrokiem więzienia w zawieszeniu na 3 lata za wyłudzenie 5400 zł. (nie zapłacona faktura za dostawę towaru). Firmę zlikwidowałem, popłaciłem długi w miarę możliwości, ale trochę tego zostało! Nie ogłosiłem upadłości. Nie ukryłem majątku, wielu wierzycieli wpisało się na hipotekę i otrzymało swoje należności z odsetek po sprzedaży domu. Mam jeszcze budynek zakładu produkcyjnego i kilkadziesiąt arów ziemi. Według rad adwokata nie mogłem być skazany, więc nie przyłożyłem dostatecznej wagi do obrony uznając, że jestem ofiarą recesji i faktycznych niezależnych ode mnie posunięć rządu, który faktycznie dyskryminuje prywatną przedsiębiorczość w Polsce. Prowadziłem przetwórnię owocowo-warzywną, większość podobnych mi firm upadła w 1998 r. 8 lat walki poszło na marne i straciłem majątek i dobre imię. W drugiej instancji adwokat napisał odwołanie w moim imieniu, ale to nie pomogło - wyrok utrzymano w mocy. Nie miałem 5000 zł na apelację i jestem karany. Czy mogę jeszcze coś zrobić w tej sprawie, odwołać się gdzieś? Termin ustawowy odwołania upłynął dawno.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety nie ma podstaw do tego, by w jakiś sposób wzruszyć wyrok. Jak sam Pan zauważył, wykorzystał Pan już drogę instancyjną (możliwość odwołania), wyrok stał się prawomocny i wszystko wskazuje na to, iż postępowanie zostało przeprowadzone bez jakichkolwiek uchybień.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ignacy 1964

3.2.2011 8:28:48

Re: Wzruszenie prawomocnego wyroku karnego

Jeszce można wzruszyć wyrok opierając się na przesłankach art 540kpk( nadzwyczajny środek zaskarżenia tj: 1) gdy prywatnym aktem oskarżenie uzyska pan wyrok skazujący tego który pana wrobił w wyrok ( magiel straszny bo durnia będą robić z pana bowiem to pan ma udowodnić swoją niewinność podczas sprawy z art212kk , pomówienie zniesławienie-radze wziąć księgowego a nie adwokata , adwokata weź pan do napisania prywatnego aktu oskarżenia ) 2) z art 540 par1pkt lita a można wznowić postępowanie i być może wzruszyć wyrok jeśli ma się dowody niewinności nie znane wcześniej sądowi( chodzi o treść dowodu lecz ni o sam dowód który być może leżał w aktach sprawy ) -takie coś robi sie tak ze pisze się do sądu apelacyjnego i żąda czynności z urzędu np ustanowienia obrońcy z urzędu. Wtedy oni ocenią przesłanki do wznowienia, gdy nie będzie przesłanek odpiszą panu zwykłym listem a gdy będą przesłanki to wydadzą zarządzenie, postanowienie i wtedy pomódl się pan za mnie i podziękuj Bogu za to ze ktoś pomógł i był to facet który ma wyroki za miłość do dzieci i musiał się nauczyć prawa. Uwaga cyt przepis Rozdział Wznowienie postępowania Art. 540. § 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem wznawia się, jeżeli: 1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia, 2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że: a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze, b) skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary, c) sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu. § 2. Postępowanie wznawia się na korzyść strony, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie; wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego. § 3. Postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

ignacy 1964

24.1.2011 12:9:8

Re: Wzruszenie prawomocnego wyroku karnego

to nie prawda . prokurator generalny lub rzecznik prawa obywatelskich maja prawo do kasacji bez terminowo i jeśli ma pan dowody to niech pan to napisze do nich

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY