Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Pytanie:

"Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego przez poręczycieli pracownika-pożyczkobiorcy. Czy jest to prawnie dopuszczalne ustanawianie takiego zabezpieczenia spłaty pożyczki jak wyżej?"

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca, jednak sposób podejmowania decyzji i przeznaczania środków nie jest całkowicie dowolny. Zgodnie bowiem z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Tak więc zasady i warunki udzielania pracownikom pożyczek z zfśs powinny również zostać określone w regulaminie. Do zasad udzielania pożyczek z zfśs zaliczyć należy również określenie sposobu zabezpieczenia spłaty zaciągniętej pożyczki. W związku z tym, określenie sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej ze środków zfśs (np. poprzez wystawienie weksli in blanco przez pożyczkobiorcę), powinno się również znaleźć w regulaminie. Zatem, skoro wszystkie warunki i zasady korzystania z zfśs powinny zostać określone w regulaminie, brak jakichkolwiek postanowień wyłącza możliwość ich późniejszego zastosowania w konkretnej sytuacji. Zatem, jeżeli w regulaminie zfśs nie znajdą się stosowne postanowienia dotyczące sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki, pracodawca nie może samowolnie w sytuacji konkretnego uprawnionego, wymagać takich zabezpieczeń.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika