Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Pytanie:

Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego przez poręczycieli pracownika-pożyczkobiorcy. Czy jest to prawnie dopuszczalne ustanawianie takiego zabezpieczenia spłaty pożyczki jak wyżej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administruje pracodawca, jednak sposób podejmowania decyzji i przeznaczania środków nie jest całkowicie dowolny. Zgodnie bowiem z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Tak więc zasady i warunki udzielania pracownikom pożyczek z zfśs powinny również zostać określone w regulaminie. Do zasad udzielania pożyczek z zfśs zaliczyć należy również określenie sposobu zabezpieczenia spłaty zaciągniętej pożyczki. W związku z tym, określenie sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej ze środków zfśs (np. poprzez wystawienie weksli in blanco przez pożyczkobiorcę), powinno się również znaleźć w regulaminie. Zatem, skoro wszystkie warunki i zasady korzystania z zfśs powinny zostać określone w regulaminie, brak jakichkolwiek postanowień wyłącza możliwość ich późniejszego zastosowania w konkretnej sytuacji. Zatem, jeżeli w regulaminie zfśs nie znajdą się stosowne postanowienia dotyczące sposobu zabezpieczenia spłaty pożyczki, pracodawca nie może samowolnie w sytuacji konkretnego uprawnionego, wymagać takich zabezpieczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 29.1.2015

  Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Z uwagi na ich socjalny charakter od środków wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje szereg zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób (...)

 • 17.7.2014

  Formy zabezpieczenia wierzytelności

  W zależności od wysokości zobowiązania możliwe są różne sposoby jego zabezpieczenia. W niniejszym artykule omówione zostały najczęstsze sposoby zabezpieczenia roszczeń stosowane (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 20.2.2019

  Nowa ustawa antylichwiarska w drodze

  Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych (...)