Żądanie spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie

Pytanie:

Czy pożyczkodawca może żądać spłaty długu od pożyczkobiorcy przed terminem zwrotu określonym w umowie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Biorący pożyczkę może ją zwrócić w każdym czasie, niezależnie od tego, czy termin zwrotu został oznaczony, czy nieoznaczony, a także czy oznaczony termin już nastąpił. Zależeć to jednak będzie od jego wolnej woli, gdyż związany jest jedynie terminem określonym w umowie. Oznacza to, iż nie będzie możliwości skutecznego dochodzenia zwrotu pożyczki przed terminem okreslonym w umowie. Odstąpienie od umowy pożyczki może nastąpić jedynie w przypadku, gdy przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany (art. 721 Kodeksu cywilnego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • 1.6.2010

  Kredyt konsumencki

  Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zasady udzielania kredytu konsumentom, czyli osobom fizycznym, które zawierają umowy z przedsiębiorcami w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością (...)

 • 19.11.2004

  Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować (...)

 • 2.3.2016

  Zmniejszą się koszty kredytów konsumencki – tzw. ustawa antylichwiarska

  Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych udzielających kredytów konsumenckich, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania (...)

 • 15.2.2006

  Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

  Ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed (...)