Zabytek w spadku

Pytanie:

Polak nabył nieruchomość - zabytkowy dworek będący pod opieką konserwatora zabytków. Nie wiem, czy nabył go do majątku wspólnego czy odrębnego. Jego żoną jest Niemka, mają syna. Polak umarł nie zostawiając testamentu. Jego żona znalazła polsko-niemiecką firmę adwokacką w Niemczech, którą chce ustanowić pełnomocnikiem do zbycia nieruchomości. Jakie dokumenty (dotyczące ich pełnomocnictwa i w jakim języku muszą być sporządzone) powinienem żądać od tej firmy jeśli chcę nabyć tą nieruchomość? Jakie dokumenty powinna przedstawić ta Niemka w przedmiocie nabycia spadku? Jakie inne dokumenty związane z nieruchomością powinienem sprawdzić zanim nabędę tą nieruchomość? Dziedziczy również syn co do którego nie wiem czy jest pełnoletni czy nie? Czy można kupić tą nieruchomość bez części przypadającej synowi lub czy musi on lub sąd w jego imieniu wyrazić na to zgodę? Na ile jeśli nie kupię jego części własności, to będzie mnie to uzależniało od niego przy dysponowaniu tą nieruchomością. Proszę o odpowiedz dwutorowo -co jeśli jest pełnoletni i co wtedy jeśli nie jest pełnoletni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawach spadkowych, w których biorą udział obywatele różnych państw, stosuje się prawo prawo polskie, jeśli spadkodawca był w chwili śmierci obywatelem polskim. W związku z tym spadkobierca powinien legitymować się stwierdzeniem nabycia spadku wydanym przez polski sąd. Ponieważ ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wyłącza ze swojego zakresu osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego nabywające własność nieruchomości w drodze dziedziczenia, nie będzie ona miała zastosowania w tym przypadku. Dla nabycia własności nieruchomości nie jest więc potrzebna zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych.

W przypadku współspadkobierców nieruchomości należy rozróżnić dwie sytuacje:

  1. Przed dokonaniem działu spadku jeden ze spadkobierców może rozporządzić swoim udziałem w przedmiocie należącym do spadku tylko za zgodą pozostałych spadkobierców. Małoletni nie może wyrazić tej zgody samodzielnie, musi za niego działać przedstawiciel ustawowy, którym zapewne są rodzice.  Jednakże nie mogą oni reprezentować dziecka  przy czynnościach prawnych między nim a jednym z rodziców lub jego małżonkiem. Dlatego w takim przypadku dla wyrażenia przez małoletniego zgody niezbędne będzie ustanowienie przez sąd opiekuńczy kuratora. 

  2. Po dokonaniu działu spadkobierca może dowolnie rozporządzać swoim udziałem w nieruchomości, bez względu na pozostałych spadkobierców. Dział spadku może nastąpić w formie umowy miedzy spadkobiercami (która, w przypadku gdy do spadku należy nieruchomość, musi mieć formę aktu notarialnego) bądź orzeczenia sądu.

W kwestii współwłasności i związanych z nią ograniczeń w rozporządzaniu rzeczą prosimy zapoznać się z artykułem: A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem? Co może współwłaściciel? Natomiast w odniesieniu do dokumentów, które należ sprawdzić przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości pomocny będzie artykuł: Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY