Żądanie zwrotu weksla

Pytanie:

Weksel in blanco. Czy złożenie powództwa o wydanie weksla (odpadła przyczyna zatrzymania weksla), blokuje możliwość odsprzedaży niniejszego weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Samo wniesienie powództwa o wydanie weksla automatycznie nie blokuje możliwości jego odsprzedaży (indosowania). W przypadku zobowiązań wekslowych należy pamiętać, iż mają one charakter zobowiązań abstrakcyjnych, czyli takich, których istnienie nie jest uzależnione od występowania causy (przyczyny zawarcia umowy) Jeżeli doszło już do wystawienia weksla i doszło do wygaśnięcia wierzytelności, np. wskutek otrzymania przez wierzyciela zapłaty od wystawcy weksla, to wówczas wierzyciel powinien zwrócić weksel dłużnikowi z zamieszczeniem adnotacji o spłaceniu wierzytelności. Jeżeli zatem dłużnik nie zażądał zwrotu dokumentu (weksla) to wówczas naraża się na niebezpieczeństwo, że weksel dostanie się do rąk jego nabywcy w dobrej wierze, który może domagać się ponownie jego zapłaty. W sytuacji zaistnienia takiego zdarzenia dłużnik powinien wykazać nowemu posiadaczowi weksla, że nabył go w złej wierze, czyli ma możliwość podnoszenia zarzutów wekslowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY