Zadaniowy czas pracy - miejsce wykonywania pracy

Pytanie:

Czy pracodawca może nakazać pracownikowi, zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy, przebywać w siedzibie firmy w określonych godzinach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy dla określonego pracownika ma ten skutek, że zwalnia pracodawcę z obowiązku wskazywania pracownikowi określonych godzin pracy. Pracodawca nie ma też obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy. Zakres pracy dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy określa zakres zadań powierzonych pracownikowi przez pracodawcę. Zakres powierzonych pracownikowi zadań powinien być tak dobrany, aby odpowiadał wymiarowi czasu pracy pracownika zatrudnionego na podobnym stanowisku w normalnym systemie czasu pracy na tę samą część etatu. Oczywiście nie oznacza to zupełnej dowolności pory dnia, w której pracownik wykonuje swoją pracę i w zależności od organizacji funkcjonowania zakładu pracy może zajść i taka okoliczność, że pracownik będzie mógł wykonać pracę tylko w godzinach funkcjonowania zakładu pracy. Jeżeli pracownik wykona wszystkie powierzone zadania w czasie krótszym niż czas etatu na który jest zatrudniony, nie ma on obowiązku pozostawania dłużej w zakładzie pracy, gdyż powierzoną mu pracę wykonał. To, że pracownik wykonał pracę w czasie krótszym niż przewidywany przez pracodawcę oznacza, że wykazał się on wyższym niż ogólnie przyjęty zaangażowaniem, albo że pracodawca źle określił zakres powierzonych pracownikowi zadań, ale nie uprawnia to pracodawcy do zobowiązania pracownika do pozostawania w zakładzie pracy przez określony czas po wykonaniu przez pracownika powierzonych zadań.

Natomiast pracodawca zatrudniając pracownika w zadaniowym czasie pracy może określić mu miejsce w którym pracownik będzie świadczył pracę. Pracodawca może więc wymagać, aby pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy wykonywał powierzone mu zadania w zakładzie pracy, bądź innym wskazanym przez pracodawcę miejscu. Nie może jednak nakazać pracownikowi aby pozostawał w siedzibie zakładu pracy w określonych godzinach, narzucając mu niejako czas w którym ma wykonać pracę. Pracownik bowiem powinien wykonać określone zadania a nie pracować w określonym czasie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY