Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

Pytanie:

"Czy przysługujący mi zasiłek rodzinny może zostać zajęty przez komornika?"

Odpowiedź prawnika: Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

Należy zauważyć, że tytuł wykonawczy, którym dysponuje bank przeciwko dłużnikowi uprawnia go do prowadzenia egzekucji prowadzenia o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego (art. 803 k.p.c.). Zasadą jest zatem, że komornik może zająć te składniki majątku dłużnika, których ustawodawca nie wyłączył wyraźnie w innych przepisach prawa. Wyłączenia spod egzekucji przewidują kolejne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 833.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.
Świadczeniami rodzinnymi w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest między innymi zasiłek rodzinny, z mocy art. 833 nie podlega on więc egzekucji komorniczej.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Cezary 2018-03-10 11:01:19

    żądać wyrównania od banku.

  • Joanna Wandzel 2015-06-19 13:45:26

    Witam.Od 14 marca mam konto zajęte przez komornika z Łodzi.Na to konto wpływają tylko świadczenia rodzinne. Mimo to,12 czerwca okazało się,że wykorzystałam kwote wolną od zajęć i pozostałe pieniądze są zablokowane. 13 czerwca rano byłam u komornika z wyciągami z konta z trzech ostatnich miesięcy i otrzymałam pismo o odblokowaniu konta ,które to pismo zaniosłam od razu do oddziału banku w Łodzi.Po trzech godzinach okazało się że zablokowana kwota została przelana na konto komornika. Wróciłam do komornika i napisałam prośbę o zwrócenie mi pieniędzy. 17 czerwca w trakcie rozmowy tel. z komornikiem otrzymałam informacje,że pieniądze są do zwrotu i mam zadzwonić następnego dnia.18 czerwca otrzymałam telefon,że otrzymam zwrot tylko połowy zatrzymanej kwoty "bo tak" i że mam ograniczenie na koncie co do wypłaty świadczeń rodzinnych. Bank oświadcza ze to komornik wziął te pieniądze z mojego konta a oni nic nie mogą zrobić. Jak mogę odzyskać swoje pieniądze?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika