Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

Pytanie:

Czy przysługujący mi zasiłek rodzinny może zostać zajęty przez komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Należy zauważyć, że tytuł wykonawczy, którym dysponuje bank przeciwko dłużnikowi uprawnia go do prowadzenia egzekucji prowadzenia o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego (art. 803 k.p.c.). Zasadą jest zatem, że komornik może zająć te składniki majątku dłużnika, których ustawodawca nie wyłączył wyraźnie w innych przepisach prawa. Wyłączenia spod egzekucji przewidują kolejne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 833.
§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.
Świadczeniami rodzinnymi w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest między innymi zasiłek rodzinny, z mocy art. 833 nie podlega on więc egzekucji komorniczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Cezary

10.3.2016 11:1:19

Re: Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

żądać wyrównania od banku.

Joanna Wandzel

19.6.2013 13:45:26

Re: Zajęcie świadczeń rodzinnych przez komornika

Witam.Od 14 marca mam konto zajęte przez komornika z Łodzi.Na to konto wpływają tylko świadczenia rodzinne. Mimo to,12 czerwca okazało się,że wykorzystałam kwote wolną od zajęć i pozostałe pieniądze są zablokowane. 13 czerwca rano byłam u komornika z wyciągami z konta z trzech ostatnich miesięcy i otrzymałam pismo o odblokowaniu konta ,które to pismo zaniosłam od razu do oddziału banku w Łodzi.Po trzech godzinach okazało się że zablokowana kwota została przelana na konto komornika. Wróciłam do komornika i napisałam prośbę o zwrócenie mi pieniędzy. 17 czerwca w trakcie rozmowy tel. z komornikiem otrzymałam informacje,że pieniądze są do zwrotu i mam zadzwonić następnego dnia.18 czerwca otrzymałam telefon,że otrzymam zwrot tylko połowy zatrzymanej kwoty "bo tak" i że mam ograniczenie na koncie co do wypłaty świadczeń rodzinnych. Bank oświadcza ze to komornik wziął te pieniądze z mojego konta a oni nic nie mogą zrobić. Jak mogę odzyskać swoje pieniądze?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: