Zakaz ujawnienia przez PIP kto złożył skargę

Pytanie:

Złożyłem w Państwowej Inspekcji Pracy skargę na łamanie prawa pracy przez pracodawcę. Skarga dotyczy generalnego łamania prawa pracy w określonym zakresie ze wskazaniem procederu i metody ale nie indywidualnego przypadku. Czy PIP ma obowiązek zachowania treści mojej skargi oraz danych w tajemnicy przed pracodawcą tak aby ze strony pracodawcy nie spotkały mnie żadne szykany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 44 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy wykonujący czynności kontrolne są odpowiedzialni za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, a w szczególności za rzetelne i obiektywne ujmowanie i dokumentowanie wyników kontroli oraz za przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. Pracownicy są obowiązani do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę. Z powyższego wynika, że jeżeli nie wyraził Pan na to zgody, pracownik PIP nie może  nawet poinformować pracodawcy, ze kontrola jest przeprowadzana w wyniku jakiejś skargi. W związku z powyższym nie może on również ujawnić treści skargi. Cytowany przepis ma za zadanie chronić osobę, która złożyła skargę przed ewentualnymi działaniami odwetowymi pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: