Zakończenie postępowania upadłościowego

Pytanie:

"Art. 293 PrUpN mówi o zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Zakończenie takiego postępowania sąd stwierdza postanowieniem. Czy takie postanowienie jest doręczane wszystkim wierzycielom, czy tylko ogłaszane? "

Odpowiedź prawnika: Zakończenie postępowania upadłościowego

Zgodnie z art. 219 PrUpN w postępowaniu upadłościowym orzeczenia zapadają w formie postanowień. Postanowień, które podlegają ogłoszeniu lub obwieszczeniu, nie doręcza się uczestnikom postępowania (art. 220 PrUpN). Stosownie do art. 362 PrUpN postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym i doręcza się upadłemu, syndykowi, nadzorcy sądowemu oraz zarządcy oraz członkom rady wierzycieli. Wynika stąd, iż postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego nie jest doręczane wszystkim wierzycielom, lecz są ogłaszane i doręczane jedynie osobom wyżej wskazanym. 

Każdy z wierzycieli ma jednak prawo wystąpić do sądu o wydanie odpisu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika