Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jaka jest swoboda gminy w ustalaniu w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów na dane cele?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, iż gmina w zasadzie może dobrowolnie (z zachowaniem przepisów powyższych, a także zasad współżycia społecznego) regulować kwestię zagospodarowania konkretnego przedmiotu. Takie ograniczenie własności jest zgodne z prawem i powszechnie przyjęte. Pokreślono to choćby w wyroku Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2011 r. (II OSK 118/2010): „Do ustaw ograniczających prawo własności, przez określenie sposobu wykonywania tego prawa, należy ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Każdy zaś ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.7.2018

  Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach

  Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Po uchwaleniu przez obie izby parlamentu nowelizacja ustawy o własności lokali czeka na podpis Prezydenta.

 • 7.5.2010

  Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę tę stosuje się, zgodnie (...)

 • 12.4.2012

  Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 19.8.2018

  Umożliwienie dochodzenia do własności starych lokali mieszkalnych

  Nowelizacja zakłada umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Ma to zlikwidować lukę prawną, powstałą po wejściu w życie ustawy (...)