Zakup herbaty, kawy, cukru, wody dla pracowników

Pytanie:

Pracodawca zakupuje herbatę, kawę, cukier, wodę mineralną dla pracowników. W zakładzie pracy nie ma regulaminu i pracownicy nie potwierdzają ich odbioru. Herbata, kawa, cukier, woda mineralna znajdują się w ogólnie dostępnym dla pracowników miejscu, umożliwiającym korzystanie z napojów. Czy w tym przypadku zakup herbaty, kawy, cukru, wody mineralnej stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Organy podatkowe raczej nie kwestionują, że wydatki na napoje spożywane przez pracowników w czasie pracy stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów. Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Zielonej Górze w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 14 maja 2004 r. (sygn. I-2/413/51/04): "Odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów Spółki kwot wydatkowanych na zakup przedmiotowych napoi, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów uznaje się wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy. Wydatki poniesione przez Podatnika na zakup wskazanych przez Niego napoi zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na fakt, iż po pierwsze stanowią one wydatki pośrednie na rzecz pracownika oraz po wtóre nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy." Stanowisko takie znajduje również uznanie w literaturze podatkowej.

Od 1 stycznia 2007 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Jednakże wydatki na napoje spożywane przez pracowników w czasie pracy (nie zaś przez klientów i odwiedzających) co do zasady nie powinny być zaliczane do kosztów reprezentacji (tak: P. Wojtasik, Jak odróżnić reprezentację od innych wydatków, Rzeczpospolita z 12 kwietnia 2007 r.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: