Zakup wspólnego mieszkania - majątek odrębny

Pytanie:

Jesteśmy małżeństwem, do tej pory zamieszkiwaliśmy w mieszkaniu kupionym przeze mnie przed ślubem, czyli jak myślę stanowiącym moją własność odrębną. Planuję sprzedaż tego mieszkania i zakup większego. Czy to nowe mieszkanie będzie już naszą wspólną własnością, skoro pieniądze ze sprzedaży starego przeznaczę na zakup nowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego, majątek odrębny stanowią m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (czyli zakupione przed zawarciem małżeństwa mieszkanie). dodatkowo ustawa ta stanowi, że odrębnym majątkiem będą także przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa. Oznacza to, że także mieszkanie zakupione za środki pochodzące ze sprzedaży starego mieszkania będzie stanowiło Pani majątek odrębny. W sytuacji jednak, gdy na zakup nowego mieszkania przeznaczone zostaną nie tylko pieniądze pochodzące ze sprzedaży starego mieszkania, ale także środki pochodzące z Państwa majątku wspólnego, uznać należy, że mieszkanie to należeć będzie w części do majątku odrębnego i do majątku wspólnego małżonków. Zaliczenie stosownej części (określonej ułamkowo) do danego majątku zależeć będzie od wartości wydatkowanych z tego majątku środków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: