e-prawnik.pl Porady prawne

Zapłata części zobowiązania przed dłużnika

Pytanie:

Kontrahent naszej firmy, pomimo wykonanej przez nas usługi, nie dokonał zapłaty za wystawione faktury. Nasza firma skierowała więc sprawę na drogę postępowania sądowego, bowiem pomimo wezwania do zapłaty klient nadal nie zapłacił nam za usługi. W tracie trwania sprawy dokonał on częściowej wpłaty. Czy powinniśmy zawiadomić sąd, że nasza należność wobec dłużnika się zmieniła? Czy dopiero po zapadnięciu wyroku, kierując sprawę na drogę egzekucyjną, należy o tym powiadomić komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zapłata części zobowiązania przed dłużnika

15.3.2007

Jeżeli zmniejszenie należności cywilnoprawnej nastąpiło w trakcie trwania postępowania sądowego, strona powodowa winna odpowiednio zmodyfikować żądanie pozwu i ograniczyć swoje roszczenie, uwzględniając częściową zapłatę długu przez dłużnika. Przekładając to na instrumenty procesowe, powód winien cofnąć pozew o kwotę równą częściowej zapłacie należności przez pozwanego. Należy przy tym zauważyć, że częściowa zapłata długu w toku postępowania sądowego nie będzie miała wpływu na wysokość kosztów zastępstwa procesowego (o ile one się pojawią w sprawie) należnych powodowi w razie wygrania sprawy. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem sądów polskich, powodowi będą przysługiwać koszty liczone od dochodzonej pozwem należności, nie zaś proporcjonalne do części należności stwierdzonej wyrokiem po dokonaniu częściowej zapłaty długu.

Gdyby jednak okazało się, że częściowa zapłata długu nastąpiła po zakończeniu postępowania sądowego, wierzyciel winien uwzględnić tę okoliczność odpowiednio modyfikując zakres wniosku o wszczęcie egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ