e-prawnik.pl Porady prawne

Zapoznanie się z aktami przez stronę

Pytanie:

Chcę odwołać się od wyroku sądu okręgowego, czy mam prawo zwrócić się do tego sądu o kserokopie protokołów dotychczasowych rozpraw, między innymi po to, aby na spokojnie przeanalizować składane przez strony jak i świadków zeznania? Czy wiąże się to z jakimiś obostrzeniami i czy będę ponosił z tego tytułu jakieś koszta?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zapoznanie się z aktami przez stronę

16.5.2003

Jedną z zasad obowiązujących w postępowaniu cywilnym jest jego jawność. Jej przjawem jest właśnie możliwość przeglądania akt sprawy i otrzymywania odpisów lub wyciągów z tyhc akt przez strony oraz uczestników postępowania. Strona może w dowolnym czasie żądać doręczenia odpisów wyroków lub postanowień, nawet gdy upłynął termin do ich zaskarżenia, a w wypadku wyroków lub postanowień kończących postępowanie w II instancji - termin do zgłoszenia wniosku o ich doręczenie. Strony i uczestnicy postępowania mają zawsze prawo do przeglądania akt sprawy oraz do otrzymywania z nich wyciągów. Nawet wówczas, gdy rozpatrywanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym, akta sprawy są zawsze jawne - dostępne dla uczestników postępowania, to znaczy, że mogą oni przeglądać je w sekretariacie sądu i otrzymywać z nich wyciągi. Poza stronami i uczestnikami postępowania inne podmioty nie mają wglądu do akt sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ