Zasady obliczania dodatku stażowego

Pytanie:

"Przez 7 lat i 2 miesiące pracowałam na stanowisku referenta do spraw księgowości, w ostatnim dniu pracy zachorowałam i przebywałam na zasiłku chorobowym przez 6 miesięcy, po upływie prawa do zasiłku chorobowego zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku. Po upływie 4,5 miesięcy podjęłam pracę na stanowisku referenta do spraw księgowości po roku urodziłam dziecko i poszłam na urlop wychowawczy po skończonym 3 letnim urlopie wychowawczym rozwiązałam umowę o pracę (czas zatrudnienia łącznie z urlopem wychowawczym 4 lata i 2 miesiące). Ponownie zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku. Przez 6 miesięcy otrzymywałam zasiłek, a przez następne 6 miesięcy byłam zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku. Przez ostatnie 6 lat pracuję na 1/2 etatu jako główny księgowy i na 1/2 etatu jako pracownik pedagogiczny (Karta Nauczyciela) w jednym zakładzie. Czy dodatek stażowy przysługuje mi w jednej wysokości z obu połówek etatów. Czy okresy urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych wliczają się do wysokości stażu pracy jako podstawa do wypłaty dodatku stażowego?"

Odpowiedź prawnika: Zasady obliczania dodatku stażowego

Odpowiadając na drugie z zadanych pytań okresy wymienione, wliczać się będą tylko, gdy dotyczą okresu pracy u danego pracodawcy (szkoła). Wcześniejsze przebywanie na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy lub na zasiłku chorobowym czy na zasiłku dla bezrobotnych nie wliczają się do okresu pracy u danego pracodawcy. Przepis stanowi bowiem, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Natomiast pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach korzystania z urlopu wychowawczego (u danego pracodawcy, szkoła a nie u poprzedniego) lub z urlopu dla poratowania zdrowia.

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8, 5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż nie wlicza się go przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop), a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Zatem wynagrodzenie to przysługuje dla dwóch etatów niezależnie. Z uwagi na zatrudnianie na 1/2 etatu wynagrodzenie jest też stosunkowo niższe to i dodatek będzie niższy. Reasumując dodatek przysługuje w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymywanego z jednej połowy etatu i 8,5% z drugiej. De facto po zsumowaniu tych wynagrodzeń dodatek przysługuje w wysokości 8,5% od ich sumy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika