e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady spadkobrania konkubentów

Pytanie:

Jakie są zasady regulujące podział spadku dla osób pozostających w konkubinacie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasady spadkobrania konkubentów

Konkubenci nie dziedziczą po sobie w drodze dziedziczenia ustawowego. Ustawodawca bowiem nie zalicza ich do spadkobierców ustawowych. Natomiast jeżeli konkubent ustanowi drugiego konkubenta spadkobiercą w drodze testamentu możliwe jest dziedziczenie. Podkreślić trzeba z całą stanowczością, że dziedziczenie ustawowe konkubenta po swoim konkubencie, gdy spadkobierca (konkubent) nie zostawił testamentu, w którym ustanowił konkubenta swoim spadkobiercą jest wykluczone.

Osoby pozostające w konkubinacie mogą być spadkobiercami tego samego spadkodawcy. Np. jeden z nich (konkubina) dziedziczyła po spadkodawcy w drodze ustawy a konkubent w drodze testamentu. Tylko w takim przypadku możliwy jest podział spadku między konkubentami jeśli są spadkobiercami po jednym spadkodawcy. Traktowani są oni wtedy jak normalny spadkobierca. Natomiast nie dziedziczą po sobie, chyba że w drodze testamentu.

Potrzebujesz porady prawnej?