e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady zaskarżania apelacją wyroków sądu cywilnego

Pytanie:

Złożyłem apelacje i w wyniku jej złożenia sąd II instancji uchylił wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi I inst., który rozpatrzył ponownie sprawę - to czy w takiej sytuacji przysługuje mi apelacja od tego ponownie wydanego wyroku Sądu I instancji? Czy tak samo jest przy kasacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasady zaskarżania apelacją wyroków sądu cywilnego

8.3.2002

Z treści pytania wynika, iż ponowne rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji okazało się niezadowalające dla pytającego. Podobnie jak w przypadku pierwszej sprawy pytającemu przysługuje prawo do wniesienia apelacji od ponownego rozstrzygnięcia sądu według zasad ogólnych. Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, które przysługuje w określonych prawem okolicznościach od orzeczeń sądów odwoławczych (drugiej instancji), a z taką sytuacją nie mamy do czynienia w omawianej sytuacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ