e-prawnik.pl Porady prawne

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Pytanie:

Obcokrajowiec, obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, nierezydent, którego podstawą pobytu jest karta czasowego pobytu (podstawa prawna: małżeństwo z obywatelem polskim) w chwili obecnej nie studiuje i nie wykonuje pracy. Czy w takim przypadku może zarejestrować się w PUP i korzystać z przywilejów z tym związanych na równi z obywatelami polskimi i rezydentami? Czy obcokrajowiec, małżonek obywatela polskiego, ma prawo do rejestracji, korzystania z zasiłku dla bezrobotnych oraz programów aktywizacji zawodowej prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

24.6.2006

Zakładamy, że posiadana karta została wydana, ponieważ cudzoziemiec posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (które może zostać wydane, między innymi osobie będącej małżonkiem obywatela polskiego).

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która określa zasady wypłacania bezrobocia,  ma zastosowanie także do cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zgodnie z art. 1 ust. 4, na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują również cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich. Jeżeli zatem cudzoziemiec spełnia warunki przewidziane przez tą ustawę, może otrzymywać zasiłki oraz inne świadczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ