Zastrzeżenia do protokołu a zarzuty apelacyjne

Pytanie:

Można złożyć wniosek o wpisanie do protokołu rozprawy naruszeń przepisów postępowania art. 238 KPC, zgodnie z regułami wskazanymi w art. 162 oraz. 381 KPC. których uchybienie skutkuje w wyłączeniu kontroli na podstawie art. 380 KPC. Gdyby wniosek o wpisanie do protokołu rozprawy naruszeń przepisów postępowania art. 238 KPC., w trybie art. 162 KPC., zostałby wniesiony a naruszenie tego przepisu skutkowałoby naruszeniem prawa gwarantowanego przez KPC., oraz Konstytucje RP. dla jednej z stron postępowania, poprzez pominięcie istotnych dla niej treści zeznań wpisanych do protokołu rozprawy, których strona ta nie podpisałaby przed uprzednio wniesionym sprostowaniem, to czy zarzut ten podniesiony w apelacji może być skuteczny i jakie skutki prawne mógłby wywrzeć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli postępowanie toczy się przed sędzią wyznaczonym lub sądem wezwanym to nie wyłącza to strony od zwracania uwagi, jaka treść jej zeznań jest wpisywana do protokołu. Strona taka może zwracać sądowi uwagę na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Jeśli strona zaniedba tego uprawnienia, to właściwie traci możliwość zakwestionowania powstałych uchybień.

Zarzut naruszenia art. 238 kpc może być podniesiony w apelacji, a jego skuteczność będzie rozpatrywana przez pryzmat całokształtu okoliczności sprawy. Nie wydaje się jednak, aby stwierdzenie jego naruszenia doprowadziło do uchylenia wyroku, chyba, że zachodziłby skrajny przypadek, że w protokole znajduje się całkowicie coś odmiennego niż miało miejsce w toku postępowania dowodowego i prowadziłoby do wydania orzeczenia nieprzystającego do stanu faktycznego.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY