e-prawnik.pl Porady prawne

Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucj

Pytanie:

Sąd okręgowy zabezpieczył powództwo przez zobowiązanie pozwanego pana X do płacenia alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Natomiast wniosek o rozwód postanowił oddalić ze względu iż pozwany pan X przebywa obecnie w zakładzie karnym. Postanowienie sądu jest typowym przykładem postanowienia zabezpieczającego. Komornik podjął już działania i wystawił zaświadczenie że postępowanie zabezpieczające jest całkowicie bezskuteczne, jednakże zaświadczenie to jest nie zgodne z wzorem zaświadczenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 (Dz. U. Nr 136 poz. 855) który jasno określa wzór zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Pracownik Kancelarii komorniczej stwierdził że Postanowienie sądu tylko zabezpiecza powództwo alimentów do czasu zakończenia procesu więc nie muszą wystawiać zaświadczenia zgodnie z określonym wzorem. Czy wobec tego ośrodek pomocy społecznej może brać to zaświadczenie pod uwagę i na jego podstawie wypłacić świadczenie z funduszu. Czy może z urzędu wystąpić z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia o prowadzonej egzekucji ale zgodne z wzorem określonym w ustawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucj

20.11.2008

Pytanie rzeczywiście wydaje się problematyczne. Jak Państwo bowiem wskazujecie, organ egzekucyjny odmówił wydania zaświadczenia zgodnego z wzorem podanym w rozporządzeniu, uzasadniając to okolicznością braku prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie - brakiem prawomocnego wyroku.

Należy wskazać na to, iż istnieją pewne rozbieżności w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz we wzorze stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wprawdzie we wzorze jest mowa o wyroku sądu (na podstawie którego prowadzona była egzekucja) jednakże sama ustawa nigdzie nie odnosi się do wyroku, przyznając uprawnienia osobom, którym zostały one przyznane w tytule wykonawczym. Takim tytułem jest także postanowienie zabezpieczające, wydane w toku postępowania o alimenty.

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż rozporządzenie musi być zgodne z ustawą i ustawa ma pierwszeństwo w zastosowaniu przed rozporządzeniem oraz okoliczność, iż ustawa nie posługuje się pojęciem wyroku lecz tytułu wykonawczego (którym jest także prawomocne postanowienie zabezpieczające), komornik powinien wydać odpowiednie zaświadczenie - zgodnie z załącznikiem rozporządzenia. Wzór zapewne zawiera błąd. Naszym zdaniem powinniście Państwo wystąpić do komornika o wydanie właściwego zaświadczenia - zgodnie z wzorem - a jeśli to nie poskutkuje, zaskarżyć czynność komornika z postaci nie wydania zaświadczenia zgodnie z obowiązkiem przewidzianym przez ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (skarga na czynności komornika - 767 kpc)

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ