Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów

Pytanie:

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kupiła samochód zakwalifikowany jako nieosobowy. Kupiony pojazd miał przeprowadzone badanie techniczne i właściwa adnotacja znajduje się w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu. Czy w związku z powyższą sytuacją spółka musi występować o zaświadczenie do okręgowej stacji kontroli pojazdów celem przedstawienia w urzędzie skarbowym?"

Odpowiedź prawnika: Zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) i ustawy o podatkach dochodowych wymagają, by podatnik przedstawił zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzające, że używany przez niego pojazd nie jest samochodem osobowym. Kopię zaświadczenia trzeba dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego (w sprawach VAT i podatku dochodowego) w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Konieczna jest również odpowiednia adnotacja w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

Odnośnie zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów, jak wskazuje się w literaturze podatkowej, "nieistotne jest, na czyj wniosek je wydano - aktualnego właściciela pojazdu czy jego poprzednika, to bowiem pojazd ma spełniać określone wymogi, a nie jego posiadacz. Dlatego bez obaw możemy przedstawić w urzędzie kopię zaświadczenia otrzymanego od poprzedniego właściciela. Z ustawy wynika, że na dostarczenie jej do urzędu mamy 14 dni - licząc od dnia otrzymania zaświadczenia, a nie wydania go przez okręgową stację kontroli pojazdów. W tym wypadku termin ten liczyłby się od dnia, w którym weszliśmy w posiadanie owego dokumentu" (tak: Trzeba udowodnić, że auto nie jest osobowe, Rzeczpospolita z 6 września 2007 r.).


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika