e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrudnienie osoby niepełnoletniej

Pytanie:

Czy można zatrudnić osobę niepełnoletnią?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie osoby niepełnoletniej

30.11.2011

Młodocianym w rozumieniu kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18 (art. 190 par. 1 k.p.). Co do zasady na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego można zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. W trakcie trwania stosunku pracy pracodawca ma obowiązek przestrzegać przepisów szczególnych, określonych w dziale IX k.p. które odnoszą się do pracowników młodocianych. Dotyczy to zarówno kwestii czasu pracy, urlopów, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bhp oraz innych przepisów szczególnych. Warto jeszcze wspomnieć, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych wyjątków od zasady, iż pracownik młodociany obowiązany jest dokształcać się do ukończenia 18 lat, chyba że uzyskał kwalifikacje zawodowe poprzez naukę w szkole. W szczególności, młodocianego nie zwalnia z tego obowiązku trudna sytuacja osobista ani brak możliwości dokształcania się w miejscu pracy lub zamieszkania. Ograniczenia w zatrudnianiu młodocianych nie dotyczą tych młodocianych, którzy zatrudniani są przy lekkich pracach sezonowych (np. zbieranie owoców), a także przy pracach dorywczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ