e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Pytanie:

Czy zatrzymanie prawa jazdy jest równoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 16 października 2009 r., sygn. I OSK 43/2009. stwierdził, że „Zatrzymanie prawa jazdy jest odrębną instytucją od środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. Zakaz prowadzenia pojazdów jest dodatkową, ale bezpośrednią sankcją za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Natomiast naruszenie innych przepisów o ruchu drogowym skutkuje wpisaniem określonej liczby punktów do ewidencji kierowców i dopiero przekroczenie dopuszczalnego limitu takich punktów obliguje właściwy organ do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.” Jeśli mimo zatrzymanego prawa jazdy dana osoba zdecydowałaby się na jazdę samochodem, to należy się liczyć z konsekwencjami płynącymi z art. 95 kodeksu wykroczeń - Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ